Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Selskabs- og koncernbeskatning, Moms told og afgifter, Person- & Erhvervsbeskatning
  • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev, Nye love og regler
  • Dato: 29-05-2012

Få overblik over indholdet af regeringens forslag til skattereform 

Regeringen har offentliggjort sit forslag til skattereform. Forslaget indeholder de elementer, der har været diskuteret i pressen i dagen op til offentliggørelsen, men indeholder også overraskelser - f.eks. afskaffes iværksætterskatten, så selskaber bliver skattefri af fortjenester på porteføljeaktier, og personer, som udstationeres, skal ikke længere helt slippe for dansk skat, og der er mere endnu …

Så kom den længe ventede skattereform, hvis indhold er offentliggjort i pjecen med titlen "Danmark i arbejde - Skattereform". Som titlen antyder, sættes der fokus på øget beskæftigelse for at skabe ny vækst og for at imødekomme den fremtidige situation, hvor store årgange går fra på pension, mens de nye årgange, der skal overtage jobbene, er små. Frem til 2020 har regeringen som mål at øge beskæftigelsen med 60.000, hvilket skal ske ved at øge gevinsten ved at være i beskæftigelse, sådan at personer på overførselsindkomst kommer i arbejde, og ved at de, som allerede er i beskæftigelse, oplever en gevinst ved at levere en ekstra arbejdsindsats.

 

Den offentliggjorte skattereform er regeringens forslag. På pressemødet i Statsministeriet i dag blev det oplyst, at det parlamentariske flertal, der skal til for at vedtage den foreslåede skattereform, ikke er fundet endnu, men at forhandlingerne vil blive startet allerede i dag. Der kan derfor forventes visse ændringer, inden skattereformen vedtages endeligt.

Der må også forventes overraskelser, når den endelige skattereform bliver udmøntet i regler. Indtil nu har vi kun set pjecen, som ikke er så detaljeret.

 

KPMG har udarbejdet et notat, hvor du kan få et hurtigt overblik over de elementer, som regeringen har valgt at spille ud med, og som forhandlingerne i den kommende tid derfor vil komme til at handle om. Mange af elementerne i regeringens skattereform var allerede blevet omtalt i medierne inden offentliggørelsen i dag – men der er også overraskelser.

 

 

 

 

Kontakt os

Kontakt os

Per Ørtoft Jensen

73 23 32 39

pojensen@kpmg.dk

Feature image

Ursula Riis

73 23 36 83

uriis@kpmg.dk

Feature image

Anja Bech

73 23 37 25

abech@kpmg.dk

Feature image

Karina Kim Egholm Elgaard

73 23 34 24

karinaelgaard@kpmg.dk

Feature image

Lena Engdahl

73 23 35 13

lengdahl@kpmg.dk