Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter, Moms, Person- & Erhvervsbeskatning
  • Type: Information om KPMG
  • Dato: 10-06-2010

Pas på med grænsehandelskoncepter 

Stram praksis fra SKAT og Landsskatteretten i en sag om grænsehandel betyder, at man skal være ekstra påpasselig med konceptet. Ellers risikerer man dansk moms.

Landsskatteretten har taget stilling til en sag, hvor en dansk virksomhed solgte døre og vinduer produceret uden for Danmark via en købmand beliggende syd for grænsen. Alle aftaler med kunder i Danmark skete dog fra virksomheden adresse i Danmark. Der var således alene tale om udlevering af varer fra virksomhedens tyske lagerlokaler beliggende hos købmanden syd for grænsen. Alternativt kunne danske kunder afhente varer direkte hos fabrikken i Tyskland.

 

Landsskatteretten kom frem til, at kunderne i Danmark måtte anses for at have opnået retten til som ejere at råde over de solgte døre og vinduer allerede efter henvendelsen til sælger i Danmark. Der var således sket levering i Danmark og ikke i Tyskland. Det betød, at selv om kunderne reelt først fik udleveret de købte døre og vinduer i Tyskland, enten ved købmanden eller direkte ved fabrikken, skulle der betales dansk moms og ikke tysk moms af varerne. Dette gjaldt også, selv om den danske virksomhed havde en tysk momsregistrering, hvoraf der blev afregnet tysk moms.

 

Forkert afgørelse

Det er KPMG's opfattelse, at afgørelsen er forkert.

 

Det virker som om, at SKAT og Landsskatteretten har udvidet deres fortolkning af momslovgivningen i forhold til, hvad der er belæg for at gøre. Varer, der aldrig har været i Danmark, kan ved en korrekt fortolkning af momslovgivningen ganske enkelt ikke sælges med dansk moms, som både SKAT og Landsskatteretten kommer frem til. Ikke desto mindre skal vi efter denne afgørelse tilråde ekstra agtpågivenhed i forbindelse med grænsehandel.

 

Det er på mange måder tankevækkende, om SKAT i den modsatte situation, hvor en tysk virksomhed sælger varer fra deres lager eller underleverandører i Danmark, vil tillade, at disse varer sælges uden dansk moms og i stedet med tysk moms. Dette vil næppe være tilfældet. 

 

Kontakt

Morten Hæstrup Rasmussen
Telefon +45 73 23 45 77
mrasmussen@kpmg.dk