Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 20-03-2013

Nye regler for selvangivelsen for 2012 

skat-proces
SKAT har ændret procedurerne omkring årsopgørelsen og indberetning af selvangivelsen, som kan have konsekvenser for dig.

Årsopgørelse


Du kan for 2012 få en årsopgørelse, inden du har indsendt din selvangivelse. Årsagen er, at SKAT har ændret deres procedurer. En selvstændig erhvervsdrivende får en (tidlig) årsopgørelse med de maskinelle tal (oplysninger, som er indberettet til SKAT) samt med et skøn af overskud af virksomheden.
 

Hvis du for 2011 har benyttet kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen, så vil du ikke være omfattet af denne nye ordning. Du får først årsopgørelsen, når din selvangivelse er indsendt til SKAT.

 
Modtager du en årsopgørelse for 2012, og din skatteansættelse er for lav, så har du pligt til inden for 4 uger fra modtagelsen at meddele dette til SKAT (ellers kan du senere få en ansvarssag om forholdet). Du kan dog altid korrigere selvangivelsen inden for fristen.


Elektronisk indberetning af selvangivelsen for 2012


Hvis du er momspligtig eller lønsumsafgiftspligtig, SKAL du som hovedregel indberette din personlige selvangivelse for 2012 elektronisk, og du vil kunne se din årsopgørelse med det samme. Foretages der ikke en elektronisk indberetning til SKAT, kan du forvente at blive opkrævet et skattetillæg, som beregnes med 200 kr. pr. dag efter 1. juli (dog maksimalt for 25 dage). Er din skattepligtige indkomst over 389.900 kr., er tillægget maksimalt 5.000 kr., og ellers udgør tillægget maksimalt 2.500 kr.

 
Selvangivelsen for indkomståret 2012 kan dog indsendes til SKAT i papirform, uden at det udløser skattetillæg, hvilket er det sidste år, der er denne mulighed. Du kan først forvente en årsopgørelse omkring 1. september, når du indsender selvangivelsen i papirform. 

 

Kontakt os

Kontakt os

Ursula Riis
Telefon 7323 3683

uriis@kpmg.dk

 

Feature image

Helle Munch

Telefon 7323 3845

hjmunch@kpmg.dk