Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Person- & Erhvervsbeskatning, Personalegoder
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 23-06-2011

Bagatelgrænse på 1.000 kr. for personalegoder 

Lovforslaget, der blev fremsat 27. april vedrørende bagatelgrænsen på 1.000 kr. for personalegoder, blev endeligt vedtaget 27. maj 2011.

Ny bagatelgrænse

 

Med virkning for indkomståret 2011 er der indført en ny bagatelgrænse på 1.000 kr. Bagatelgrænsen betyder, at arbejdsgiverne kan give de ansatte personalegoder og gaver til en værdi på op til 1.000 kr. om året, uden at goderne bliver skattepligtige. Den nye bagatelgrænse omfatter f.eks. mindre gaver og påskønnelser. Dette kan eksempelvis være vin, betaling af deltagergebyr til teater og zoologiskhave årskort m.v. Fri bil, fri bolig eller multimedier m.v. er ikke omfattet af den nye bagatel grænse.

 
Overskrides bagatelgrænsen, skal der ske beskatning af hele beløbet. Det er medarbejderen selv, som skal holde styr på, om den samlede værdi af de modtagne goder overstiger 1.000 kr., ligesom det er medarbejderen, der skal selvangive værdien af goderne over for SKAT, hvis bagatelgrænsen overskrides. Kun hvis værdien af det enkelte gode overstiger 1.000 kr., skal arbejdsgiveren foretage indberetning til SKAT.

 

Værdien af julegaven medregnes i bagatelgrænsen på 1.000 kr. Julegaven bliver dog ikke beskattet, hvis værdien ikke er højere end 700 kr. Hvis en ansat f.eks. har fået goder til en værdi af 600 kr., og en julegave til en værdi af 600 kr., er bagatelgrænsen samlet set overskredet, men det er kun de øvrige goder til 600 kr., der bliver skattepligtige (og skal selvangives) - julegaven forbliver skattefri.

 

Sponsorbilletter


Fribilletter til et sportsligt eller kulturelt arrangement til medarbejdernes private benyttelse fritages for skattepligt under forudsætning af, at arbejdsgiveren samtidig er sponsor for arrangementet. Det er en betingelse, at fribilletten modtages som led i et ansættelsesforhold, og at fribilletterne ikke udgør hovedydelsen i sponsorkontrakten mellem arbejdsgiveren og den sportslige eller kulturelle institution eller virksomhed.


Værdien af skattefri sponsorbilletter skal ikke medregnes i bagatelgrænsen på 1.000 kr.


Hvis du har spørgsmål, så endelig kontakt os.

 

Kontakt os

Kontakt os

Pernille Paisen

Telefon 73 23 37 44

ppaisen@kpmg.dk