Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Selskabs- og koncernbeskatning
  • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev, Nye love og regler
  • Dato: 14-11-2012

Norsk højesteretsdom risikerer at påvirke den danske skattemæssige transparens 

En nyligt afsagt dom i den norske højesteret betyder, at danske kommanditselskaber risikerer at skulle betale dansk selskabsskat af hele deres indkomst, hvis der blandt kommanditisterne findes nordmænd.

Selskabsskattelovens regler om modvirkning af asymmetrisk beskatning betyder nemlig, at en dansk transparent enhed ikke længere anses som transparent i Danmark, hvis størstedelen af investorerne i selskabet har hjemme i lande, der enten ikke anser enheden som transparent, eller lande, der ikke er medlem af EU/EØS eller har en DBO med Danmark.

 

Hidtil har anvendelsen af denne bestemmelse primært taget sigte på investorer i lande uden for EU/EØS/uden DBO med Danmark og på investorer i USA, som anvender de amerikanske regler om frivillig omklassificering (check-the-box), men med dommen tilføjer den norske højesteret endnu en gruppe af investorer, som potentielt kan forårsage skattemæssig omklassifikation, da danske K/S'ere ofte er etableret med en komplementar uden reel ejerandel. Dermed øges risikoen for dansk selskabsskat af hele afkastet i K/S'er med norske investorer.

 

 

Kontakt os

Kontakt os

Martin Reng

Telefon 73 23 32 58

mreng@kpmg.dk

Feature image

Hannibal Hummelgaard

Telefon 73 23 66 59

hhummelgaard@kpmg.dk