Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms, Told & Afgifter
  • Type: Information om KPMG
  • Dato: 10-01-2010

Momspakken - nåede du det? 

I det forgangne år har momspakken været i fokus, men det har været som nogle regler, der trådte i kraft engang i fremtiden. Nu er den her så – blev du klar?

Den 1. januar 2010 var en milepæl i momshistorien, da momspakkens ikrafttræden betød de største forandringer af momslovgivningen i EU siden indførslen af det fælles indre marked.

 

På trods af forandringernes størrelse og betydning har momspakken fået forbavsende lidt opmærksomhed i medierne – særligt hvis man sammenligner med en af de andre pakker, som vi fik i 2009 – forårspakken.

 

Det giver anledning til at overveje, hvorfor dette er tilfældet. Er det fordi betydningen af regelændringen ikke er kendt i medierne?

 

Reglerne er nu trådt i kraft, og det betyder, at man ved køb og salg af ydelser nu skal til at fakturere og indberette efter de nye regler, bl.a.:

 

  • Øget anvendelse af omvendt betalingspligt
  • Krav om momsnumre
  • Ændrede indberetningsforpligtelser
  • Ny procedure ved tilbagesøgning af moms

 

Det betyder også, at ERP-systemerne nu skal kunne håndtere de nye regler for ydelsesleverancer, og at medarbejderne skal være fortrolige med reglerne. Ikke bare i Danmark, men i hele EU.

 

Nåede du det?

 

Kontakt

Lotte Marianne Blumensaadt
Telefon +45 38 18 32 79
lblumensaadt@kpmg.dk  

 

Michael Hultberg
Telefon +45 38 18 37 81
mhultberg@kpmg.dk