Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Selskabs- og koncernbeskatning, International koncernbeskatning
  • Type: Information om KPMG
  • Dato: 10-04-2010

Momsfælde - momsfrie virksomheder 

Pas på, hvis du som en momsfri virksomhed og køber ydelser fra udlandet.

Da der er omvendt betalingspligt på ydelserne, fremgår momsen ikke, og man kan derfor blive overrasket over den virkelige pris.

 

Når virksomheder eller institutioner i Danmark, der er helt eller delvis momsfritaget, som f.eks. banker, forsikringsselskaber og museer, får et tilbud fra en udenlandsk virksomhed vedrørende ydelser, kan disse fremstå som langt billigere end de danske leverandørers tilbud.

 

Men det kan ofte være momsen, der spiller ind.

 

Udenlandske virksomheder kan efter momspakkens ikrafttræden 1. januar 2010 i langt større udstrækning undlade at opkræve lokal moms, når de leverer ydelser over landegrænser.

 

Men det betyder ikke, at der ikke skal betales moms. Nu er det blot kunden selv, der skal sørge for at indbetale momsen.

 

Et eksempel er transportydelser, hvor reglerne er ændret med momspakken.

 

  • Hvis en momsfri virksomhed køber en transportydelse fra en dansk transportør, vil denne – med få undtagelser – skulle opkræve dansk moms, som den momsfrie virksomhed ikke kan fradrage som købsmoms, eller som den alene har momsfradragsret for.
  • Hvis en momsfri virksomhed køber en transportydelse fra en leverandør i f.eks. Sverige, opkræver den svenske transportør ikke moms. Den momsfrie virksomhed skal i stedet selv beregne moms med 25 %. Denne beregnede moms kan den momsfrie virksomhed ikke fradrage som købsmoms, eller den har alene delvis momsfradragsret herfor.


Momsmæssigt er der derfor ingen forskel på, om man erhverver ydelsen fra en dansk leverandør eller fra en udenlandsk leverandør. Momsbelastningen bliver den samme.

 

Det er derfor vigtigt, at man i forbindelse med indhentning af tilbud er opmærksom på momsforholdene og ikke lader sig forblænde af det faktum, at den udenlandske virksomhed ikke skal opkræve moms.

 

Dette gælder ikke blot for transportydelser, men for alle ydelser, der skal leveres med omvendt betalingspligt. 

 

Kontakt

Lotte Marianne Blumensaadt
Telefon +45 38 18 32 79
lblumensaadt@kpmg.dk