Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Selskabs- og koncernbeskatning
  • Type: Information om KPMG
  • Dato: 10-04-2010

Måling er ikke altid nok - delvis godtgørelse for energiafgifter 

Landsskatteretten har i en konkret sag underkendt måling som grundlag for godtgørelse af energiafgifter i en virksomhed med blandede aktiviteter.

Det kan medføre en væsentlig forringelse af godtgørelsesretten for virksomheder med blandede aktiviteter.

Den pågældende virksomhed havde både momspligtige og momsfritagne aktiviteter. De momspligtige aktiviteter bestod i drift af en butik, og virksomheden havde for at sikre fuld godtgørelsesret for energiafgifterne til energiforbruget, der blev anvendt til disse momspligtige aktiviteter, opsat en bimåler, der registrerede den del af virksomhedens elforbrug, der blev forbrugt til de godtgørelsesberettiget formål.

 

SKAT underkendte imidlertid, at der kunne opnås fuld godtgørelsesret for denne del af energiforbruget, når virksomheden alene havde målt energiforbruget ved en bimåler.

 
Argumentet var, at godtgørelsesretten for elafgiften følger momsfradragsretten for den faktura, som virksomheden modtog fra elleverandøren.

 

Da der alene var en afregningsmåler for hele virksomhedens elforbrug, så fulgte det derfor også heraf, at det samlede elforbrug skulle anses for en fællesomkostning for såvel den momspligtige og momsfritagne aktivitet.

KPMG er vidende om, at det princip, som virksomheden fik underkendt i Landsskatteretten, i mange andre virksomheder er godkendt af SKAT.

 

Vi skal derfor opfordre til, at der foretages en revurdering af et sådant anvendt princip, idet der er alternativer til optimering af godtgørelsesretten for energiafgifter i en sådan situation.

 

Kontakt

Peter Lunau Larsen
Telefon +45 86 76 46 91
pllarsen@kpmg.dk