Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Selskabs- og koncernbeskatning
  • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev, Nye love og regler
  • Dato: 27-04-2012

Lovforslaget om nulskatteselskaber er kommet 

Selskabers skattebetalinger fremrykkes som følge af forslag om at begrænse adgangen til at fremføre skattemæssige underskud fra tidligere år, og det er ikke det eneste…

Lovforslaget var først i høring, men er nu fremsat og forventes vedtaget inden sommerferien. En del af den kritik, som blev rejst i forbindelse med høringsudkastet, er blevet imødekommet i det endelige forslag, men der er stadig tale om bebyrdende regler for selskaber.

 

Selskabers mulighed for at fremføre skattemæssige underskud fra tidligere år begrænses, sådan at de altid vil komme i en skattebetalingssituation, når indkomsten overstiger 7,5 mio. kr.

 

Sambeskattede selskaber skal hæfte for hinandens skatter, og for kildeskatter, som skal indeholdes i forbindelse med udlodning af skattepligtige udbytter eller betaling af skattepligtige renter eller royalty.

 

SKAT gives mulighed for at pålægge selskaber at indhente revisionserklæring vedrørende deres TP-dokumentation, men er alligevel ikke bundet af erklæringen, og så sættes bøderne betydeligt op.

 

Vil du vide mere

 

 

Kontakt os

Kontakt os
Lena Engdahl
lengdahl@kpmg.dk
Telefon 73 23 35 13