Danmark

Oplysninger

  • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev, Nye love og regler
  • Dato: 31-05-2012

Ændring af afskrivningsloven - Øget afskrivningsgrundlag for driftsmidler 

Den 30. maj 2012 blev der fremsat lovforslag om ændring af afskrivningsloven, idet virksomhederne skal kunne afskrive med 115 % af anskaffelsessummen for fabriksnye driftsmidler anskaffet i perioden fra og med den 30. maj 2012 og indtil udgangen af 2013.

Regeringen har den 30. maj 2012 fremsat lovforslag om ændring af afskrivningsloven, således at virksomhederne skal kunne afskrive med 115 % af anskaffelsessummen for fabriksnye erhvervsmæssige driftsmidler anskaffet i perioden fra og med den 30. maj 2012 og indtil udgangen af 2013. De af lovforslaget omfattede forhøjede afskrivninger skal foretages på en særskilt saldo, der afskrives med 25 % om året svarende til den gældende afskrivningssats.

 

Lovforslaget skal sikre, at der ved hurtigt salg og koncerninterne overdragelser af omhandlede driftsmidler ikke kan opnås utilsigtede skattemæssige fordele.

 

Lovforslaget er en del af regeringens skattereform. Regeringen vil med skattereformen fremme private investeringer og sætte skub i økonomien, så der skabes nye arbejdspladser i Danmark. Regeringen vil med nærværende lovforslag åbne et investeringsvindue, der bidrager til, at flere kommer i job.

 

Det følger af lovforslaget, at de nye afskrivningsregler har virkning fra og med den 30. maj 2012.

 

 

Kontakt os

Kontakt os

Ursula Riis

73 23 36 83

uriis@kpmg.dk

Feature image

Lene Pihl

73 23 34 73

lpihl@kpmg.dk