Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Person- & Erhvervsbeskatning, Hovedaktionærer
  • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev, Nye love og regler
  • Dato: 17-08-2012

Lovforslag vedrørende ulovlige aktionærlån m.v. 

Regeringen fremsatte den 14. august 2012 som led i skattereformen lovforslag om beskatning af ulovlige aktionærlån m.v.

Lovforslagets formål er at fjerne de eksisterende skattemæssige incitamenter til at optage aktionærlån som skattefrit alternativ til at hæve løn eller udbytte i selskabet. SKATs compliance-undersøgelser og indsatsprojekter har vist, at optagelse af ulovlige aktionærlån ofte anvendes til finansiering af privatforbrug.


Det foreslås derfor, at aktionærlån skal beskattes allerede ved optagelsen af lånet, således at der ikke opnås en skattemæssig fordel ved at omdøbe sådanne hævninger, der reelt er løn eller udbytte, til lån.


Det foreslås endvidere at rette op på nogle uhensigtsmæssigheder, der opstår i forbindelse med lån, der ydes ved transaktioner mellem et selskab og dets aktionærer. Det foreslås, at aktionærer beskattes ved bortfald af gæld til selskabet, f.eks. som følge af aktionærens insolvens.


Endelig foreslås det præciseret, at påtagelse af en betalingsforpligtelse, der skal ophæve udbyttebeskatning m.v. i forbindelse med en armslængderegulering, kun kan ophæve udbyttebeskatningen, hvis den påtagne betalingsforpligtelse i sig selv er på armslængdevilkår.

 

 

Kontakt os

Kontakt os

Ursula Riis

73 23 36 83

uriis@kpmg.dk

Feature image

Lene Pihl

73 23 34 73

lpihl@kpmg.dk