Danmark

Oplysninger

 • Ydelse: Tax
 • Type: Nye love og regler
 • Dato: 08-03-2012

Lovforslag om initiativer mod sort arbejde m.v. 

Regeringen sendte lovforslag om en række initiativer rettet mod sort arbejde m.m. i høring den 2. marts 2012.

Lovforslaget har til formål at skabe bedre overensstemmelse mellem skattereglerne og borgernes opfattelse af, hvilke ydelser der ikke bør beskattes, at skabe en bredere accept af, at myndighederne går hårdere til værks mod systematisk sort arbejde, og at sikre en højere grad af synlighed og gennemsigtighed i forhold til det sorte arbejde.

 

Lovforslaget vedrørende initiativer rettet mod sort arbejde indeholder følgende elementer:

 

 • Skattefrihed for familie- og vennetjenester inden for privatsfæren
 • Skattefritagelse for vederlag til unge under 16 år for arbejde udført i private hjem
 • Skattefritagelse af vederlag op til 10.000 kr. for pensionisthjælp i private hjem
 • Krav om digital betaling af beløb over 10.000 kr.
 • Indberetningspligt ved udbetaling af forsikringsskadeerstatninger vedrørende fast ejendom
 • Kontrol på privat grund
 • Legitimationspligt
 • Synliggørelse af leverandører af håndværksydelser – Gulpladebiler
 • Synliggørelse af leverandører af håndværksydelser – Skiltning på byggepladser.

 

Andre forslag

 • Omvendt betalingspligt for moms ved handel med metalskrot
 • Elektronisk overførsel af oplysninger til finansielle virksomheder efter samtykke fra den registrerede
 • Ændret fradragstidspunkt i BoligJobordningen
 • Pligt til på begæring at give oplysninger til SKAT om køb af varer og ydelser for over 10.000 kr.

 

Vil du vide mere

 

Kontakt os

Kontakt os

Ursula Riis

Tax Partner

Telefon: 73 23 36 83
uriis@kpmg.dk

Feature image
Lene Pihl
Tax Manager
Telefon: 73 23 34 73
lpihl@kpmg.dk
Feature image

Peter Svendsen
VAT Partner

Telefon: 73 23 35 45
psvendsen@kpmg.dk