Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Selskabs- og koncernbeskatning, Moms, Told & Afgifter, Person- & Erhvervsbeskatning
  • Type: Information om KPMG
  • Dato: 10-02-2010

Fleksleasing 

Fleksleasingreglerne fylder et år, men lider stadig af visse fødselsvanskeligheder.

I begyndelsen af 2009 blev muligheden for udenlandske leasingselskaber til kun at betale forholdsmæssig registreringsafgift på biler udlejet i Danmark udvidet til også at gælde biler udlejet af danske leasingselskaber.

 

Ordningen har været en stor succes, og antallet af ansøgninger om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift på leasingbiler er eksploderet. Denne leasingmetode er bedre kendt under navnet fleksleasing. Metoden kan anvendes på

leasingbiler, der har en begrænset leasingperiode her i landet.

 

Fleksleasing er populært, fordi der kun skal betales registreringsafgift for de måneder, hvor bilen faktisk er leaset ud, hvorefter leasingudbyderen kan vælge at indbetale den resterende registreringsafgift, lade bilen indregistrere efter en vurdering, eller slet ikke indregistrere bilen. Registreringsafgiften bliver betalt på forhånd for hele den leasingperiode, man har ansøgt for.

 

Ordningen er med den indbyggede forrentning over tid teoretisk set økonomisk neutral i forhold til betaling af den fulde registreringsafgift ved indregistreringen.

 

Ordningen gælder kun for leasingselskaber, og kun hvis bilen udlejes for en vis periode. Den præcise afgrænsning af, hvornår der foreligger leasingvirksomhed, og hvor lang en leasingperiode aftalen som minimum skal have, har dog manglet. Det har medført, at der er kommet en række nye aktører på markedet. En udvikling, som på det seneste har tiltrukket sig mediernes og SKATs bevågenhed.

 

Det er leasingselskabet, der hæfter for betalingen af registreringsafgiften, og det er derfor vigtigt, at selskabet sikrer sig, at leasingaftalerne er opbygget på en sådan måde, at der ikke reelt er tale om et kreditkøb. Hvis SKAT vurderer, at kontrakten er udformet som et kreditkøb, vil leasinggiver blive efteropkrævet den fulde registreringsafgift.

 

Kontakt


Michael Hultberg
Telefon +45 38 18 37 81
mhultberg@kpmg.dk

 

Jette Esbjerg
Telefon +45 38 18 37 90
jesbjerg@kpmg.dk