Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Advisory, People Services, Ansættelses- og arbejdsret
  • Type: Nyheder og artikler
  • Dato: 26-09-2011

Far bad om forældreorlov og blev fyret 

Det kostede en arbejdsgiver 9 måneders løn i godtgørelse at fyre en far, som havde bedt om forældreorlov.
Sagen viser, at godtgørelsesniveauet er det samme for mænd og kvinder, hvis arbejdsgiveren overtræder ligebehandlingsloven.

 

Sagen handlede om en virksomhed, som var nødsaget til at opsige 24 medarbejdere som følge af dårlige konjunkturer. Blandt de opsagte var en nybagt far, som netop havde meddelt arbejdsgiveren, at han ville afholde forældreorlov.

 

Ønske om forældreorlov

Faren mente, at opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven, da arbejdsgiveren efter medarbejderens opfattelse ved udvælgelsen havde lagt vægt på hans ønske om forældreorlov.

 

Medarbejderen indbragte derfor sagen for Ligebehandlingsnævnet.

 

Ved sagens behandling for nævnet, gjorde virksomheden gældende, at der ved udvælgelsen af de 24 medarbejdere kun var lagt vægt på medarbejdernes ‎kvalifikationer og performance.

 

Det fremgik imidlertid af det skema, som arbejdsgiveren havde brugt ved udvælgelsen, at medarbejderen havde ønsket at afholde forældreorlov.

 

Nævnet dømte herefter arbejdsgiveren ud fra en skrap bevisbyrde. Nævnet lagde vægt på, at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at ønsket om forældreorlov ikke havde haft betydning for, at virksomheden havde valgt at opsige den nybagte far. Virksomheden havde derfor overtrådt ligebehandlingsloven, som forbyder opsigelse begrundet i graviditet eller barselsorlov.

 

Det kan koste dyrt

Det kostede herefter virksomheden en godtgørelse på 9 måneders løn til medarbejderen. Sagen viser, at arbejdsgiverne ved restruktureringer og nedskæringer skal være meget påpasselige med, at udvælgelsen af medarbejderne sker ud fra saglige og lovlige kriterier, samt at dette efterfølgende kan dokumenteres.

 

Kontakt

Julie Gerdes

Leder af Ansættelses- og Arbejdsret

Telefon 38 18 34 03

juliegerdes@kpmg.dk