Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter, Moms, Person- & Erhvervsbeskatning
  • Type: Information om KPMG
  • Dato: 10-06-2010

Få styr på fradragsreglerne for mobiltelefoner og ADSL 

Kender du de forskellige begrænsninger af fradragsretten for moms i forbindelse med omkostninger vedrørende mobiltelefoner og ADSL? Ellers kan du få et hurtigt overblik over reglerne her.

Der er flere forskellige begrænsninger af fradragsretten for moms af omkostninger afholdt i forbindelse med mobiltelefoner og ADSL, som man skal være opmærksom på. Begrænsningerne afhænger af den faktiske anvendelse.

 

Fuld fradragsret
Der er ingen begrænsninger i fradragsretten for moms i forbindelse med omkostninger afholdt i forbindelse med mobiltelefoner og ADSL-bredbåndsforbindelser, i det omfang en momsregistreret virksomhed udelukkende anvender telefonerne og netadgangen i forbindelse med virksomhedens momspligtige virksomhed. Der vil i sådanne tilfælde være fuld momsfradragsret.

 

Det er den faktiske anvendelse, der er afgørende ved vurderingen af, om mobiltelefoner og ADSL-forbindelser anvendes udelukkende i forbindelse med den momspligtige virksomhed. Der kan derfor ikke ske nogen begrænsning i fradragsretten alene på baggrund af, at der er mulighed for privat anvendelse.

 

Begrænset fradragsret
I det omfang en virksomhed afholder udgifter til mobiltelefoner og ADSL for dennes medarbejdere, og dette stilles til rådighed til privat brug, skal virksomhedens fradragsret begrænses. Momsfradragsretten skal opgøres efter et skøn, som er et realistisk udtryk for den erhvervsmæssige henholdsvis private anvendelse.

 

Skønsfastsættelse
Det skal her understreges, at det er den enkelte virksomhed selv, der skal foretage den enkelte vurdering/skøn af den erhvervsmæssige henholdsvis private anvendelse af mobiltelefoner og ADSL-bredbåndsforbindelser. 

 

Kontakt

Jette Esbjerg Larsen
Telefon +45 38 18 37 90
jesbjerg@kpmg.dk