Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Selskabs- og koncernbeskatning, Finansiel Virksomhed
  • Type: Nyhedsbrev, Nye love og regler
  • Dato: 10-06-2011

3-års reglen er tilbage - men kun for iværksættere 

En nyligt vedtaget lovændring til aktieavancebeskatningsloven indebærer, at avancer og udbytter vedrørende unoterede aktieejerandele på under 10 % er skattefri, såfremt en række krav til både aktierne, det udstedende selskab og investorerne opfyldes. Det er de såkaldte iværksætteraktier.

Reglerne vil alene gælde for små og mellemstore virksomheder i igangsætter-, opstarts- eller  ekspansionsfasen (sidste alene for små virksomheder). Der er generelt snævre anvendelsesmuligheder, og lovændringen må alene forventes at omfatte et mindre antal virksomheder samt venturebranchen.


 

 

Kontakt

Peter Rose Bjare

Telefon 73 23 32 95

pbjare@kpmg.dk

 

Kristoffer Kowalski

Telefon 73 23 31 18

kkowalski@kpmg.dk