Danmark

Oplysninger

  • Type: Nyheder og artikler
  • Dato: 06-02-2012

Bagatelgrænsen på arbejdsgiverbetalte goder til arbejdets udførelse 

Goder, som arbejdsgiver i overvejende grad har ydet af hensyn til arbejdets udførelse, beskattes kun, hvis den samlede værdi overstiger en bagatelgrænse. Bagatelgrænsen for 2012 er 5.500 kr.

Den beløbsmæssige bagatelgrænse finder ikke anvendelse på personalegoder, som værdiansættes i SKAT's meddelelse, bortset fra særlige køretøjer benyttet privat. Bagatelgrænsen finder endvidere ikke anvendelse på personalegoderne fri bil, fri sommerhus, fri lystbåd og fri medielicens.

 

Kontakt

Jens Chr. Obel

Senior Tax Manager

Telefon 73 23 50 17

jobelnielsen@kpmg.dk