Danmark

Oplysninger

  • Branche: Offentlig sektor
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 19-09-2012

Fast praksis om moms og skat i forbindelse med OPP-projekter 

Der er ved at danne sig en forholdsvis fast praksis om de moms- og skattemæssige forhold for en OPP- leverandør i et OPP-projekt i forbindelse med indgåelse af en OPP-aftale om levering af bygninger, inventar m.v. til en offentlig virksomhed. Ifølge praksis kan en OPP-leverandør anses som ejer i moms- og skattemæssig henseende af bygninger, inventar m.v., selvom OPP-aftalen indeholder en klausul om både ret og pligt for den offentlige virksomhed til at købe bygninger, inventar m.v. efter OPP-aftalens udløb om 30 år til en forud beregnet handelsværdi. OPP-leverandøren kan således opnå de moms- og skattemæssige fordele, der er forbundet med at have ejerstatus.

Fordelen ved at være ejer i momsmæssig henseende er, at OPP-leverandøren kan blive frivilligt momsregistreret for erhvervsmæssig udlejning, således at OPP-leverandøren kan opnå momsfradrag med det samme for opførelsesomkostninger mod løbende at pålægge moms på lejeopkrævningerne til den offentlige virksomhed.

 

Den skattemæssige fordel for OPP-leverandøren af at være ejer er, at OPP-leverandøren har ret til at afskrive på erhvervsmæssigt benyttede bygninger,  installationer heri og driftsmidler.

 

Vurdering af OPP-aftalen

SKAT foretager en samlet konkret vurdering af OPP-aftalen, hvori det indgår, hvem af parterne, der samlet set kan anses for at udøve de væsentligste ejerbeføjelser over bygninger, inventar m.v., herunder hvilken part der har den faktiske og retlige rådighed samt hvilken part der har hvilke risici under OPP-projektet.

 

Det er vigtigt for OPP-leverandøren i et OPP-projekt om opførelse af bygninger, inventar m.v. at opnå sikkerhed for, at OPP-leverandøren kan anses for at være ejer i moms- og skattemæssig henseende, således at OPP-leverandøren kan opnå de moms- og skattemæssige fordele i forbindelse med OPP-aftalen. OPP-leverandøren har oftest ejendomsretten til bygninger, inventar m.v. gennem hele OPP-projektet, men det er typisk aftalt, at den offentlige virksomhed har både ret og pligt til at købe bygninger, inventar m.v. efter kontraktens udløb om 30 år til en forud beregnet handelsværdi. Det skal her vurderes, om den offentlige virksomhed allerede ved OPP-aftalens indgåelse kan anses for at være den moms- og skattemæssige ejer i stedet for OPP-leverandøren.

 

Praksis på området er forholdsvis klar, idet SKAT har bekræftet i flere offentliggjorte bindende svar, at OPP-leverandøren kan anses som den moms- og skattemæssige ejer, selvom det er aftalt, at den offentlige virksomhed har både ret og pligt til at købe bygninger, inventar m.v. efter kontraktens udløb om 30 år til en forud beregnet handelsværdi. På baggrund af praksis er vurderingen af ejerstatus forenklet betydeligt, ligesom udfaldet af vurderingen kan forudsiges på et rimelig klart grundlag. Udfaldet af vurderingen afhænger dog under alle omstændigheder af de faktiske forhold i den konkrete sag. 

 

Bindende svar

De offentliggjorte bindende svar er naturligvis vejledende for en vurdering af en konkret sag, men SKAT er ikke bundet heraf i forhold til en konkret sag og en konkret spørger. Der bør derfor anmodes om bindende svar i forbindelse med et konkret OPP-projekt, således at OPP-leverandøren kan opnå fuld sikkerhed for den moms- og skattemæssige behandling i op til 5 år. Det er forholdsvis enkelt at anmode SKAT om et bindende svar, men dette afhænger af kompleksiteten i den konkrete sag.

 

Vi er naturligvis behjælpelige med en vurdering af de moms- og skattemæssige forhold i forbindelse med indgåelsen af en OPP-kontrakt, ligesom vi er behjælpelige med anmodninger om bindende svar, hvor vi kan tilbyde vores lange erfaring og ekspertise på området.

 

Kontakt os

Kontakt os

Karina Kim Egholm Elgaard
Senior Tax and VAT Manager

Telefon 73 23 34 24
karinaelgaard@kpmg.dk