Danmark

Oplysninger

  • Branche: Ejendom og entreprise
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 30-05-2012

Infrastruktur oppe i tiden 

Infrastruktur er jo oppe i tiden med overskrifter nærmest dagligt i pressen ligesom vi med glæde kan konstatere, at der i tiltagene grad afholdes konferencer om infrastruktur - en tendens som vi ligeledes kan genkende på globalt plan, hvor investeringer i infrastruktur i høj grad også vurderes som værende et middel til at skabe den nødvendige vækst i vores samfund og økonomi.

Et synspunkt som deles i Danmark og som man med diverse vækstfremmende investeringspuljer frem til 2020 forsøger gennemført.  Om end disse investeringspuljer er ganske betydelige og, at der måske endda også er lidt budgetreserver tilbage i bl.a. infrastrukturfonden, så synes der at tegne sig et billede af, at disse investeringspuljer langt fra dækker alle infrastrukturprojekter.

 

I den forbindelse bliver der bl.a. fra Transportministeren udtrykt stor vilje til at se på offentlig-private-partnerskaber (OPP) som en mulig alternativ løsning til at få løst nogle af disse infrastrukturprojekter tidligere end muligt for staten, betinget af, at der derved tilføres merværdi og, at 'regningen ikke ender i børneværelset'.  Der er således fortsat en række barrierer, som skal overvindes, ikke mindst i relation til prissætning af risiko og afkastkrav ligesom selve konceptet kunne synes besværligt og omfattende. Netop for at reducere nogle af disse barrierer, lancerede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i marts 2012 en standardmodel for OPP - et arbejdsredskab som givet vil få stor positiv betydning for antallet af fremtidige OPP-projekter. Advokatfirmaet Lett v/Partner Henrik Puggaard og Kurt Bardeleben, har således skrevet en artikel om netop karakteristika ved denne nye standardmodel.

 

Mulige projekter i transportsektoren

 

Særligt iblandt transportsektoren nævnes løbende en række mulige projekter som kunne finde dets anvendelse i en OPP-model, det er projekter så som Storstrømsbroen eller elektrificeringen af jernbanenettet. Vi har indtil dato i Danmark alene haft et OPP-projekt inden for transport, nemlig Kliplev-Sønderborg motorvejen, som blev opført af Strabag i partnerskabet KMG. Vi har derfor talt med Commercial Director Stefan Propst fra Strabag for at få hans vurderinger og 'lessons learned' fra netop dette danske projekt.

 

Et andet væsentligt investeringsområde er hospitalsområdet, hvor regionerne med baggrund i kvalitetsfondsmidlerne foretager en lang række betydelige investeringer. I den forbindelse har flere regionsråd ønsket, at få en uafhængig tredjepart til løbende at analysere anvendelsen af midler på det konkrete projekt samt vurdere og analysere fremskridt i selve projektet - 'det tredje øje'. KPMG blev således valgt til denne opgave i forbindelse med opførelsen af Viborg Sygehus og vi har derfor fået Director Per Sloth fra vores Project Management afdeling til at beskrive opgaveomfanget yderligere. Opgaver der helt givet kommer flere af, og som ligger ganske fint i tråd med den nye regnskabs- og revisionsinstruks til de kvalitetsfondsstøttede hospitalsbyggerier som er under udarbejdelse.

 

Vi håber, at du finder artiklerne interessante og modtager i øvrigt meget gerne kommentarer og eller spørgsmål dertil. Vi ser frem til udsendelse af næste E-nyhedsbrev. 

 

Kontakt os

Kontakt os

Torben Hartz

Director, Infrastructure
Telefon +45 73 23 34 85
thartz@kpmg.dk