Danmark

Oplysninger

  • Branche: Offentlig sektor, Healthcare
  • Type: Nyheder og artikler
  • Dato: 20-06-2011

Målrettet indsats forbedrer forløbet for patienter 

Kommunerne er en vigtig del af det samlede sundhedsvæsen, da man her har særlige opgaver for både spædbørn og ældre. Kommunen er bindeleddet til sygehussektoren og sikrer overgangen mellem kommunens pleje og behandlingerne på sygehuset. En lang række kommuner har ønsket at identificere muligheder for at styrke forebyggelse og særlige sundhedsmæssige indsatsområder, og har i den forbindelse arbejdet med kortlægning af antallet af indlæggelser, hyppigheden af udvalgte diagnoser og andre fokusområder for at blive klogere på behandlingsmønstret for egne borgere.  

Ændring af finansieringsmodel øger incitament

 

Med den seneste omlægning af den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvor grundbeløbet fjernes, og medfinansieringen gøres helt afhængig af indsatsen, øges dermed også det incitament, kommunerne har til at forebygge og sætte fokus på gode patientforløb, hvor der især er opmærksomhed på overgangen mellem region og kommune.

 

I Esbjerg og Nordjylland er der fokus på at styrke overgange og patientforløb

 

KL havde disse udfordringer med på den netop overståede konference "Sociale Temamøde" (maj 2011). Her blev blandt andet to gode eksempler på, hvorledes kommunerne målrettet arbejder med at styrke overgange og patientforløb, fremhævet.

 

Fokus på forebyggelse hos ældre og rehabilitering af udskrevne patienter

 

Esbjerg Kommunes strategi på området består bl.a. af følgende to elementer:

 

Ældre borgere skal i højere grad være bevidste om og hjælpes til at mestre eget liv. Det betyder i praksis, at sundheds- og plejepersonale uddannes til at have et mere forebyggende fokus i arbejdet med de ældre. På kort sigt kan det kræve flere ressourcer, men kommunen har sammen med mål om øget livskvalitet også en målsætning om, at det kan betyde millionbesparelser på budgettet på kort sigt.

 

Kommunen har etableret et rehabiliteringscenter med ca. 20 pladser. Centerets opgave er at modtage borgere, som er færdigbehandlede men endnu ikke raske og klar til at være i eget hjem. Centeret har gjort det muligt at sikre bedre overgange. Der er både sundhedsmæssige, menneskelige og klare økonomiske fordele for kommunen i at have en institution, der kan tage over efter udskrivning fra sygehus i de tilfælde, hvor der er stort behov for stabilisering og støtte, og hvor opgaven kun vanskeligt kan løses af hjemmeplejen.

 

Udskrivningskoordinator sikrer kontakt mellem kommune, hjemmepleje og sygehus

 

Det andet eksempel er fra Region Nordjylland, hvor Aalborg og Mariagerfjord Kommuner har ansat en udskrivningskoordinator direkte på sygehuset, som sikrer en meget tæt kontakt hjem til kommunen og borgerens lokale hjemmepleje. Desuden har sygeplejersker i Aalborg Kommune mulighed for at deltage i et projekt, hvor man i samarbejde med Aalborg Sygehus har mulighed for at komme på studiebesøg hos hinanden. Dette med det formål at få indsigt i hinandens dagligdag og erfare, hvordan procedurer og kommunikation i praksis fungerer, samt hvordan det eventuelt kan forbedres.

 

Kontakt os

Kontakt os

Torben Dalum

Chefkonsulent

Telefon: 25 29 45 96

tdalum@kpmg.dk

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG