Danmark

Oplysninger

 • Branche: Offentlig sektor, Healthcare
 • Type: Nyheder og artikler
 • Dato: 20-06-2011

Et sundhedsvæsen i verdensklasse 

Når statsministeren taler om et dansk sundhedsvæsen i verdensklasse, rejser det nogle spørgsmål.

 

 • Hvad er et sundhedsvæsen i verdensklasse? Er det, når patienterne opnår den bedste behandling med professionalisme, varme og ansvarlighed til den laveste pris?
 • Hvordan måler man, om et sundhedsvæsen er i verdensklasse? Eller for den sags skyld på anden klasse?
 • Hvad skal der til for at få og fastholde et sundhedsvæsen i verdensklasse?

Vi skal være udfordrende og opsøgende

 

Det eneste, der er sikkert, er, at hvis vi i Danmark er navlebeskuende og indadvendte, så opnår vi næppe et sundhedsvæsen i verdensklasse. Vi skal konstant være udfordrende og opsøgende i forhold til at finde nye og bedre løsninger. Men også i forhold til at fastholde og udbrede de bedste løsninger.

 

Der er derfor al mulig grund til at hente inspiration om god practise eller "state of the art"-løsinger på tværs af landegrænser, hvilket også er baggrunden for, at danske politikere, regionerne, kommunerne og hospitalsledelserne periodisk henter inspiration i udlandet.

 

De lande, vi normalt sammenligner os med, har generelt de samme strukturelle trends og udfordringer. For eksempel:

 

Strukturelle trends

Udfordringer

 • Øget ældrebyrde
 • Flere kroniske sygdomme
 • Flere behandlingsformer
 • Øgede patientforventninger/-krav
 • Begrænsninger i det økonomiske råderum
 • Krav om øget produktivitet
 • Krav om øget kvalitet
 • Styring af efterspørgsel på sundhedsydelser
 • Optimering af samarbejdet mellem hospitaler, de praktiserende læger og den kommunale sektor
 • Fokus på forebyggende arbejde
 • Nye finansieringsformer

 

Inspiration fra gode løsninger i andre lande

 

I KPMG Healthcare samarbejder vi på tværs af landegrænser og har etableret en række "Centre of Excellence", så vi har indsigt og opdateret viden om nyeste trends, god practise og "state of the art"-løsninger. I KPMG's publikation "A Better Pill to Swallow" har vi samlet 10 eksempler på god practise-løsninger i lande som f.eks. England, Tyskland, USA, Canada, Australien og Spanien. I et dansk perspektiv har vi i en anden artikel behandlet et eksempel fra Torbay i England vedrørende optimering af samarbejdet mellem hospitaler, praksissektoren og den kommunale sektor. Gå direkte til artiklen. I flere danske kommuner er igangsat lignende samarbejder.

Publikationen "A Better Pill to Swallow" kan downloades på vores hjemmeside.

 

En ekspert på besøg i Danmark

 

Et andet eksempel på internationalt samarbejde er, at vi i foråret 2011 havde inviteret Dr. Mark Britnell, der er global leder af KPMG's Healthcare aktiviteter, til Danmark for bl.a. sammen med Danske Regioner at diskutere internationale trends, udfordringer og god practise inden for sundhedsvæsenet. Mark har mere end 20 års international erfaring inden for det engelske sundhedsvæsen, bl.a. fra ledende hospitalsstillinger og fra NHS.

 

Ældrepleje i asien efter dansk model

 

Et tredje eksempel på internationalt samarbejde er, at vi, i tilknytning til at KPMG er engageret til at udarbejde oplæg til etablering/reorganisering af ældreplejen i Singapore, har formidlet relevante kontakter til danske myndigheder og udbydere af hjemme-/ældrepleje. Flere asiatiske lande har tilsvarende fokus på det danske ældreplejesystem.

 

Dialog med KPMG

 

Skulle du have behov for inspiration til nye løsninger på konkrete områder, f.eks. i form af god practise i andre lande, herunder spørgsmål vedrørende eksemplerne fra publikationen "A Better Pill to Swallow", tager jeg meget gerne en dialog herom.

 

Kontakt os

Kontakt os

Claus Hammer-Pedersen

Partner

Telefon 25 29 47 21

chammerpedersen@kpmg.dk

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG