Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax
  • Branche: Financial Services, Investeringsforeninger og fondsmæglerselskaber
  • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev
  • Dato: 19-04-2013

Skat tilbage fra udlandet? – EU retten rykker... 

For investeringsforeninger og pensionskassen bliver EU retten stadig mere interessant, da diskriminationssagerne for alvor begynder at rykke.

Investeringsforeninger har allerede i nogen tid fået udbetalt indeholdte kildeskatter fra flere lande. Det drejer sig vel at mærke om de kildeskatter, der ligger udover hvad der kan tilbagesøges efter dobbeltbeskatningsoverenskomsterne mellem Danmark og udbetalingslandet.

 

Baggrunden er, at mange lande, herunder Danmark, skattemæssigt behandler investeringsforeninger fra andre lande forskelligt fra egne investeringsforeninger. Det er diskrimination, og den slags udløser stadigt flere krav om tilbagebetaling. EU domstolen har støttet sådanne krav, og KPMG har på den baggrund i øjeblikket succes med at søge skatten tilbage til danske investeringsforeninger fra flere lande.

 

For pensionskasser er situationen i vidt omfang den samme, selv om udviklingen i EU domstolens praksis har været lidt langsommere. Når dertil lægges, at SKAT i flere tilfælde har nægtet lempelse i den danske PAL med den begrundelse, at skatten kan søges tilbage fra udlandet, er der god grund til at begynde denne tilbagesøgning.

 

KPMG afholder i august måned seminar om kildeskatter og lempelse for pensionskasser. Hold øje med invitationen i de kommende numre af Finans eller ring og få yderligere information.

 

Få styr på de udenlandske skatter. Det betaler sig.

 

Ønsker du yderligere information om emnet, kan du her læse artiklen ”Securing the return on investment for collective investment vehicles: How EU tax law is helping” (PDF 439 KB), der blev publiceret den 1. marts 2013 i Global Asset Management Review 2013/14, udgivet af Euromoney Yearbooks. Klik her for yderligere information

 

Inge Heinrichsen

Telefon +45 73 23 37 61

iheinrichsen@kpmg.dk

 

Martin Reng

Telefon +45 73 23 32 58

mreng@kpmg.dk

 

Kontakt os

Inge Heinrichsen

Inge Heinrichsen

Partner

Telefon +45 73 23 37 61

iheinrichsen@kpmg.dk

 

Martin Reng

Martin Reng

Director

Telefon +45 73 23 32 58

mreng@kpmg.dk