Danmark

Oplysninger

  • Branche: Financial Services
  • Type: Nyheder og artikler
  • Dato: 22-02-2013

Samlet effekt af lovgivningsmæssige tiltag på den finansielle sektor 

Hollandsk undersøgelse viser, at lovgivningsmæssige tiltag vil reducere den finansielle sektors balance væsentligt samt øge den gennemsnitlige rentemarginal på udlån med 0,8 – 0,9 procentpoint.
The cumulative impact of regulationDen finansielle sektor er de seneste år ramt af en lang række nye lovgivningsmæssige tiltag på globalt, europæisk og nationalt plan. På europæisk plan er der eksempelvis over 25 nye regulativer og direktiver, som har til formål at styrke den finansielle sektor.

 

Effekten af de enkelte lovgivningsmæssige tiltag er til en vis grad allerede analyseret af den finansielle sektor. Indsigten i den samlede effekt af de mange lovgivningsmæssige tiltag er dog begrænset.

 

KPMG i Holland har derfor analyseret den samlede effekt af den seneste og nært forestående finansielle lovgivning. Selv om udgangspunktet er effekten for den hollandske finansielle sektor, er analysen også relevant for den danske sektor, idet langt det meste lovgivning, der rammer danske banker, er affødt af globale og europæiske tiltag.

 

Analysen viser, at hollandske banker i 2015 ikke længere kan efterleve de lovgivningsmæssige minimumskrav, med mindre de justerer deres produkter og deres forretningsmodel. De lovgivningsmæssige tiltag giver således de finansielle virksomheder udfordringer i forhold til deres balance, forretningsmodel og innovationsmuligheder.

 

Den hollandske analyse viser, at den kvantitative effekt af de lovgivningsmæssige tiltag estimeres til at være en samlet reduktion af den hollandske finansielle sektors balance på EUR 900 mia., svarende til 9 % af de samlede aktiver.

 

Derudover estimeres at den gennemsnitlige rentemarginal forøges med 0,8 – 0,9 procentpoint. Forudsætning for dette scenario er en antagelse om reduktion af omkostninger med 5 % samt en yderligere langsigtet funding på EUR 50 mia.

 

Løsningen er ikke simpel og kræver den rette kombination af en række tiltag, eksempelvis:

 

  • reducering af omkostninger
  • udstedelse af ny kapital
  • forhøjelse af rentemarginalerne
  • fremskaffelse af mere langsigtet funding for at nedbringe kortsigtet funding
  • reduktion af balancen.

 

Selv om resultaterne af den hollandske analyse ikke direkte kan overføres til den danske finansielle sektor, er der ingen tvivl om, at der er en lang række paralleller, da der er flere lighedspunkter mellem den danske og hollandske økonomi.

 

Sektoren står således over for en signifikant udfordring nu og i de kommende år i forhold til i første omgang at få indblik i den samlede effekt af de mange lovgivningsmæssige tiltag for den enkelte virksomhed (og for sektoren som helhed) og dernæst udfærdige en samlet strategi for håndtering af de nye krav som samtidig sikrer, at virksomheden er konkurrencedygtig.

 

Du kan læse hele den hollandske analyse her (1,07 MB) og ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte os.

 

Sanne B. Friis-Olsen

Telefon +45 73 23 31 19

sludvigsen@kpmg.dk

 

Kontakt os

Sanne B. Friis-Olsen
 

Sanne B. Friis-Olsen

Senior manager

Telefon +45 73 23 31 19

sludvigsen@kpmg.dk