Danmark

Oplysninger

  • Branche: Financial Services, Kreditinstitutter
  • Type: Nyheder og artikler
  • Dato: 20-02-2013

Ændringer i hvidvaskdirektivet 

Ændringer i hvidvaskdirektivet
Ændringer i hvidvaskdirektivet og i forordningen om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler COM(2013)45/3 Direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, samt COM(2013)44/2 Forordning.

EU kommissionen har den 5. februar 2013 vedtaget forslag til ændring af Direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, COM(2013)45/3, og i forordningen om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, for at sikre, at disse overførsler kan spores, COM(2013)44/2.

 

Forslagene har til formål at skærpe de gældende EU-regler om pengeoverførsler og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og bygger på en målrettet fokuseret og risikobaseret tilgang til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

 

Forslaget til direktiv udvider anvendelsesområdet til også at omfatte spillesektoren (tidligere kun kasinoer). Derudover omfattes personer, der i forbindelse med køb og salg af varer eller levering af tjenesteydelser håndterer kontantbetalinger på mindst 7.500 euro eller ca. 56.000 danske kroner (tidligere 15.000 euro eller ca. 112.000 danske kroner). Tærskelværdien er defineret i euro - også i den danske udgave af forslaget. Endelig foreslås overtrædelser af skattelovgivningen omfattet, som en bagvedliggende lovovertrædelse for hvidvask.

 

Der stilles herudover krav om, at myndighederne, herunder de danske, udarbejder en national risikovurdering, og om at denne offentliggøres. Reglerne om kundelegitimation gøres mere klare og gennemsigtige, og bestemmelserne om de såkaldte ”politisk udsatte personer” udvides til også at omfatte politisk udsatte personer med bopæl her i landet samt ledere af internationale organisationer.

 

Den væsentligste ændring i forslag til forordning er, at pengeoverførsler nu også skal indeholde oplysninger om betalingsmodtager.

 

Kommissionens forslag skal efterfølgende behandles af Rådet og Europa-Parlamentet, og det vil medføre konsekvensændringer af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

 

Der er endnu ikke foreslået en ikrafttrædelsesdato.

 

Har du brug for yderligere information kontakt os.

 

Henrik Barner Christiansen

Telefon +45 73 23 34 02

hbarner@kpmg.dk

 

Kontakt os

Kontakt os

Henrik Barner Christiansen

Partner

Telefon +45 73 23 34 02

hbarner@kpmg.dk