Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax
  • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev
  • Dato: 02-09-2013

Skatteministeriet lemper på det nye regelsæt for opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget 

Efter heftig kritik har Skatteministeriet i ny bekendtgørelse valgt at justere på det nye regelsæt vedrørende opgørelsen af lønsumsafgiftsgrundlaget for finansielle virksomheder.

Med virkning fra 1. juli 2013 har Skatteministeriet i en ny bekendtgørelse valgt at lempe en smule på de nyindførte stramninger af regelsættet for opgørelsen af lønsumsafgiftsgrundlaget for finansielle virksomheder omtalt i Finans nr. 62 2013. Tilsyneladende er der blot tale om præciseringer i forhold til Skatteministeriets intentioner, men det viser sig, at skatteforvaltningen har administreret anderledes.

 

Umiddelbart kunne man læse den tidligere bekendtgørelse på den måde, at der ved opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget skulle skelnes mellem medarbejdere, der udelukkende beskæftiger sig med momspligtige aktiviteter, medarbejdere, der beskæftiger sig udelukkende med lønsumsafgiftspligtige aktiviteter og medarbejdere, der ikke kan henføres til én specifik aktivitet.

Med den nye bekendtgørelse præciseres det, at der, hvis 60/40-fordelingen anvendes, kun skal skelnes mellem medarbejdere, der beskæftiger sig med momspligtige aktiviteter, og andre medarbejdere.

 

I henhold til den nye bekendtgørelse skal finansielle virksomheder med blandede aktiviteter fortsat fordele lønsummen på ansatte, der beskæftiger sig med både lønsumsafgiftspligtige aktiviteter og momspligtige aktiviteter efter en 60/40-fordeling, hvis det ikke er muligt at opgøre den ansattes faktiske tidsforbrug på de forskellige aktiviteter, eller hvis virksomheden ikke ønsker at foretage en sådan opgørelse.

 

SKAT tillader, at man laver en kombination af en "tidsregistrering" og 60/40-fordelingen, forstået på den måde, at hvis det er muligt at lave en "tidsregistrering" på nogle medarbejdere beskæftiget med blandede aktiviteter, kan man nøjes med at bruge 60/40-fordelingen på de resterende.

 

SKAT har ikke konkretiseret, hvilke krav der stilles til tidsregistrering, men Skatteministeriet har tilkendegivet, at der er rum til fortolkning, men at det skal aftales konkret med det relevante skattecenter.  

 

Det er fortsat KPMG's holdning, at bekendtgørelsen for så vidt angår 60/40-reglen mangler lovhjemmel, idet virksomhederne herved kan blive pålagt lønsumsafgift i højere omfang, end loven tilsiger. De nye lempelser ændrer ikke på dette. Virksomhederne kan dog til trods herfor støtte ret på bekendtgørelsen, men ønsker man at udfordre denne, vil det kræve en prøvelse ved domstolene. 
 

Kontakt os for yderligere information


Randi Christiansen
Telefon +45 73 23 39 41
randichristiansen@kpmg.dk


Monica Frese
Telefon +45 73 23 67 26
mfrese@kpmg.dk

 

Kontakt os

Randi Christiansen

Director

Telefon +45 73 23 39 41

randichristiansen@kpmg.dk

 

Monica Frese

Senior VAT Consultant

Telefon +45 73 23 67 26

mfrese@kpmg.dk