Danmark

Oplysninger

  • Branche: Financial Services
  • Type: Nyheder og artikler
  • Dato: 22-02-2013

Ikke-finansielle virksomheder kan inspirere finansielle virksomheder med risikostyring 

Når risikostyring er værdiskabende, er det eksempelvis, når risici vendes til muligheder. Eller når risikostyring forbedrer udvikling af strategi og implementering af strategiske initiativer.

Nogle af de større ikke-finansielle virksomheder har i de senere år udviklet deres risikostyring i retning af denne form for risikoledelse og strategisk risikostyring - fordi det skaber endnu mere værdi.


KPMG's Enterprise Risk Management-team har mange års erfaring fra store dele af verden og mange forskellige brancher. Vi har gennem vores tætte samarbejde med vores specialister i finansiel risikostyring og governance i den finansielle sektor opnået stor indsigt i udfordringerne i denne sektor.

 

Vi kan fremhæve et tæt samarbejde og leverancer gennem lang tid hos en stor del af de mest sofistikerede brugere af risikostyring på operationelt og strategisk niveau i både Danmark og udlandet. Vi har specielt stor erfaring med at designe og vurdere risikostyringsaktiviteter, således at disse både understøtter de strategiske målsætninger i organisationen og sætter dagsordnen ved operationelle problemstillinger.

 

Er du mere nysgerrig eller ligefrem overbevist om, at du med fordel kan blive inspireret, så kontakt Enterprise Risk Management teamet:

  

       Rune ØrndrupChristian Boserup

                         

                         Rune Ørndrup                                         Christian Boserup    

 

  

Jeanette Chua

 

                         Jeannette Chua                                      


 

Kontakt os

Rune Ørndrup

Associate

Telefon +45 73 23 66 55

roerndrup@kpmg.dk

 

Jeannette Chua

Assistant Manager

Telefon +45 73 23 65 75

jeannettechua@kpmg.dk

 

Christian Boserup

Partner

Telefon +45 73 23 39 48

cboserup@kpmg.dk