Danmark

Oplysninger

 • Branche: Financial Services, Kreditinstitutter, Forsikrings- og pensionsselskaber
 • Type: Nyheder og artikler
 • Dato: 22-04-2013

Regnskabstjeklister 2013 - kreditinstitutter m.fl. samt forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 

Tilsynet udstedte i februar 2013 ændringer til regnskabsbekendtgørelsen for henholdsvis kreditinstitutter m.fl. samt forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. KPMG har som følge heraf opdateret regnskabstjeklisterne for disse virksomhedstyper for 2013.

Tjeklister til årsrapportenEn række bestemmelser af de gennemførte ændringer berører både kreditinstitutter m.fl. og forsikringsvirksomheder. Dette gælder for følgende ændringer og bestemmelser:

 

 • Underrepræsenterede køn i bestyrelsen og øvrige ledelsesniveauer 
 • Oplysninger om menneskerettigheder og reduktion af klimapåvirkning
 • Oplysning om koncernens juridiske, ledelsesmæssige og organisatoriske struktur
 • Tilpasning af dagsværdibegreb til IFRS 13
 • Præciseringer vedrørende forpligtelse til køb af egne aktier
 • Tilretninger affødt af ændringer i IAS 19 (personaleydelser).

 

For kreditinstitutter m.fl. er der bl.a. gennemført følgende sektorspecifikke ændringer:

 

 • Oplysning om tilsynsdiamanten for års- og halvårsrapporter.

 

For forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er der bl.a. gennemført følgende sektorspecifikke ændringer:

 

 • Oplysning om bonusgrad pr. rentegruppe
 • Ophævelse af nøgletal N2 Afkast efter pensionsafkastskat samt oplysning om friholdelsesbrøken
 • Præcisering vedrørende ejendommens forrentningskrav (salgsbestræbelser af højest 6 måneders varighed).

 

Du kan få et hurtigt overblik over samtlige ændringer i regnskabsbekendtgørelserne i KPMG's tjeklister, idet ændringerne i lighed med tidligere er markeret med "ny" eller "delvis ny" i tjeklisterne.

 

Du finder de opdaterede tjeklister her.

 

 

Kontakt os

Henrik Barner Christiansen

Henrik Barner Christiansen

Partner

Telefon +45 73 23 34 02

hbarner@kpmg.dk

 

Ole Karstensen

Ole Karstensen

Partner

Telefon +45 73 23 33 35

okarstensen@kpmg.dk

 

Louise Ejsing

Louise Ejsing

Manager

Telefon +45 73 23 65 70

lejsing@kpmg.dk