Danmark

Oplysninger

  • Branche: Financial Services
  • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev
  • Dato: 20-06-2013

Outsourcing - serviceeftersyn 3 år efter 

Nu 3 år efter at Finanstilsynets bekendtgørelse om outsourcing trådte i kraft første gang er det tid for finansielle virksomheder til at gennemføre et serviceeftersyn på outsourcing-området.

Bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder indeholder i § 11 overgangsregler, der nu 3 år efter kan medføre, at det er tid for genforhandling og opdatering af indgåede outsourcing-kontrakter.

 

Ifølge overgangsbestemmelserne vil de outsourcing-kontrakter, som allerede var indgået ved bekendtgørelsens ikrafttræden den 1. marts 2010, blive omfattet af bekendtgørelsens §§ 5- 7 om krav til kontraktens indhold, krav til de virksomheder der videreoutsources til samt krav til underretning til Finanstilsynet ved førstkommende genforhandling og senest den 1. marts 2013.

 

Kontrakter, der er genforhandlet inden 1. marts 2013, og hvor genforhandlingen alene har vedrørt kontraktens pris, vil blive omfattet af de øgede krav i §§ 5-7 fra den 1. marts 2013.

 

Kontrakter, som ikke indeholder mulighed for genforhandling, og som først udløber efter 2013, vil først blive omfattet af §§ 5-7 fra den 1. marts 2015.

 

Der er dermed god grund til at foretage et serviceeftersyn af indgåede outsourcingkontrakter med henblik på at vurdere, om de krav til kontraktens indhold der fremgår af bekendtgørelsens § 5, er afspejlet i eksisterende outsourcing-kontrakter. En hurtig test på om kontrakten er opdateret kan være at vurdere, om kontraktens ordlyd giver mulighed for, at Finanstilsynet kan få adgang til leverandøren.

 

En anden præventiv årsag til at gå outsourcing området grundigt efter i sømmene kan tage sit udgangspunkt i de påbud, Finanstilsynet har givet til en lang række finansielle virksomheder i forbindelse med ordinære inspektionsbesøg, herunder at der skal sikres en større forankring i bestyrelsen af outsourcede aktiviteter gennem fastlæggelse af konkrete retningslinjer, så der sikres et tilstrækkeligt grundlag for den løbende vurdering af, om opgavevaretagelsen af outsourcede aktiviteter foregår tilfredsstillende. Der skal endvidere ske løbende rapportering til bestyrelsen, så det kan sikres, at bekendtgørelsen overholdes og så bestyrelsen løbende kan vurdere, om opgaveløsningerne er tilfredsstillende.

 

KPMG udfører gerne et serviceeftersyn af outsourcing-området i din virksomhed.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

 

Ole Karstensen

Telefon +45 73 23 33 35

okarstensen@kpmg.dk

 

Kontakt os

Ole Karstensen

Partner

Telefon +45 73 23 33 35

okarstensen@kpmg.dk