Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Legal Services
  • Type: Nyheder og artikler
  • Dato: 28-11-2012

Nye tendenser inden for aktieaflønning 

Danmark har med den nylige afskaffelse af de gunstige beskatningsregler for medarbejderaktier og aktieoptioner m.v. fulgt trop med en lang række øvrige lande i EU. Således har både UK, Frankrig og Irland i kølvandet på finanskrisen også netop afskaffet den gunstige beskatning af visse former for aktieløn.

Den begrænsede mulighed for skatteoptimering i forbindelse med tildeling af aktieløn til medarbejdere vil ifølge organisationen Global Equity Organisation (GEO; en non-profit organisation bestående af de toneangivende rådgivere og virksomheder inden for aktieaflønning) skabe større fokus på aktieinstrumentets egenskaber, virksomhedens reelle intentioner og mål med at tildele aktieløn. Ønsker virksomheden at knytte medarbejderne tættere på virksomheden i form af egentligt ejerskab? Skal medarbejderens udnyttelse af aktielønnen være betinget af opfyldelse af økonomiske mål, individuelle KPI performance-mål m.v.


Den internationale tendens er at der ikke er nogen tendenser.
Et kig i de seneste regnskaber fra de største virksomheder på tværs af EMEA viser, at alle typer for incitamentsaflønning er i spil - og typisk er programmerne i det store hele styret af målet bag programmet - og ikke udelukkende af skattehensyn. Tendensen er, at medarbejderne tildeles både den traditionelle kontantbonus, de såkaldte Restricted Stock Units (aktien er betinget af visse mål), fantomaktier (kontantbonus, som afspejler udviklingen i den underliggende aktiekurs), aktieoptioner (ret til at købe aktier) og warrants (tegningsret). Dog er både aktieoptioner og warrants på vej ud af billedet.


Fra et europæisk perspektiv ses et stigende antal incitamentsprogrammer, hvor der er indbygget et såkaldt deferred-element. Deferred-mekanismen betyder, at udbetalingen af en procentdel af medarbejderens optjente bonus eller aktieløn udskydes i en fremtidig periode, og at udbetalingen af bonussen bliver betinget af opfyldelse af langsigtede økonomiske mål for selskabet, medarbejderens individuelle performance m.v., gruppens performance m.v. Kort sagt; det er programmer med de langsigtede mål, som vinder indpas.


Udenlandske aktieprogrammer kan være ugyldige
I den seneste tid er mange udenlandske aktieprogrammer, som tilbydes danske medarbejdere - eksempelvis gennem udenlandske kapitalfonde, blevet mødt med den udfordring, at den danske ansættelsesret skaber en beskyttelse af den danske medarbejder, hvis medarbejderen bliver opsagt af selskabet. Et vilkår i aktieprogrammet om, at den opsagte medarbejder er tvunget til at tilbagesælge sine aktier til selskabet eller mister sine uudnyttede aktieoptioner vil typisk være ugyldigt og kan ikke gennemtvinges overfor medarbejderen.


Det kan i sidste ende betyde, at aktieprogrammet ikke implementeres i Danmark eller må implementeres med store begrænsninger for selskabet.


Pas på beskatningen af medarbejderne
Endelig kan afskaffelsen af de gunstige skatteregler betyde en grim overraskelse for medarbejderen, som nu bliver almindelig lønbeskattet af sin aktieløn. I værste fald kan en medarbejder blive up-front beskattet af en tildeling af en aktieløn, således at medarbejderen skal betale skatten allerede ved tildelingen - og ikke på et senere tidspunkt, hvor medarbejderen kan overskue den mere eller mindre gunstige udvikling af aktielønnen.


Det er derfor vigtigt, at virksomhederne sørger for at designe aktieprogrammer på en måde, hvor up-front beskatning undgås, eksempelvis ved at tilknytte relevante fremtidige økonomiske mål, som skal være opfyldt, før medarbejderen er berettiget til at udnytte aktien m.v. Det er også vigtigt at tjekke op på om eksisterende programmer bliver "ramt" af afskaffelsen af skattebegunstigelsen.


Hvis du har spørgsmål til artiklen, eller har behov for bistand i forbindelse med incitamentsaflønning i din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte:

 

Julie Gerdes

Telefon 73 23 34 03

juliegerdes@kpmg.dk

 

 

Anja Bech

Telefon 73 23 37 25

abech@kpmg.dk 

 

Kontakt os

Julie Gerdes

Julie Gerdes

Leder af Arbejds- og Ansættelsesret

Telefon 73 23 34 03

juliegerdes@kpmg.dk

 

Anja Bech

Anja Bech

Tax Director

Telefon 73 23 37 25

abech@kpmg.dk