Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Audit
  • Branche: Financial Services
  • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev
  • Dato: 20-06-2013

Nye regnskabsregler rammer forsikringsbranchen 

Forsikringsselskaberne står over for en række udfordringer, når de hidtil største internationale regelmæssige omvæltninger rammer branchen. KPMG hilser forslaget velkommen, men forslaget løser ikke alle problemer.

IASB har sendt et nyt forslag til international regnskabsstandard for forsikringskontrakter (ED IFRS 4 fase II) i høring. Høringsfristen løber indtil 25. oktober 2013.

 

Debatten om en international regnskabsstandard har varet i mere end 15 år, hvor Danmark allerede har indarbejdet flere af de elementer, der nu bliver international standard.

 

Forslaget bygger på principperne om fire "byggeklodser" fra det første oplæg til ny standard, der kom i 2010. Byggeklodserne består af den forventede værdi af pengestrømme, fratrukket diskontering og tillagt risikomargin, samt en servicemargin. Servicemarginen er i udgangspunktet forskellen mellem de øvrige byggeklodser og præmie. Servicemargin indtægtsføres over dækningsperioden, og der er krav om vurdering af om kontrakter er tabsgivende.

 

Metoden med periodisering af præmien tillades, men blandt andet under forudsætning af, at dækningsperioden ikke overstiger et år. Der er ikke krav til diskontering, hvis skadeserstatninger kan afvikles inden for et år.

 

Forslaget indeholder en række ændringer i forhold til forslaget fra 2010. Kommentarerne fra 2010 har været drøftet mellem IASB og FASB i den mellemliggende periode og beslutningerne af disse drøftelser er nu indarbejdet i forslaget. Høringen er derfor begrænset til syv punkter.

 

Forslaget indeholder præsentationskrav, der blandt andet omfatter præsentation i Resultatopgørelse og Anden Totalindkomst. Overgangsbestemmelserne i forslaget er ændret, så de tager højde for nogle af bemærkningerne, der var i 2010. Endvidere tillades en begrænset re-klassifikation af investeringsaktiver ved overgangen. Forventet ikrafttrædelse af den endelige standard er 1. januar 2018.

 

Set fra et dansk synspunkt er forslaget en tilnærmelse til principperne, som ligger bag måling af forsikringsforpligtelser efter de kommende Solvens II-regler. Forslaget medfører, at de danske selskaber kan begynde at analysere, hvordan man kan ensrette systemer og processer, så der er størst mulig overensstemmelse mellem de kommende IFRS-regler såvel som Solvens II-reglerne.

 

Klik her, hvis du vil læse mere om ED for forsikringskontrakter

 

En kort dansk opsummering af ændringer og indhold fra KPMG (pdf 151 KB)

 

Hvis du vil høre nærmere om de særlige danske udfordringer, er du velkommen til at kontakte

 

Jesper Dan Jespersen

Telefon 73 23 32 70

jjespersen@kpmg.dk eller

 

Jan Per Jensen

Telefon +45 73 23 32 13

jjensen@kpmg.dk

 

Kontakt os

Jesper Dan Jespersen

Partner

Telefon +45 73 23 32 70

jjespersen@kpmg.dk

 

Jan Per Jensen

Director

Telefon +45 73 23 32 13

jjensen@kpmg.dk