Danmark

Oplysninger

 • Branche: Financial Services, Kreditinstitutter, Forsikrings- og pensionsselskaber, Investeringsforeninger og fondsmæglerselskaber
 • Type: Nyheder og artikler
 • Dato: 28-11-2012

KPMG's regnskabstjeklister for 2012 

Regnskabsafslutningen nærmer sig med hastige skridt. Få overblik og kontrol over årets nye ændringer i regnskabslovgivningen i KPMG's tjeklister for 2012.

KPMG's regnskabstjeklister for 2012Regnskabsbekendtgørelserne for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber samt forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er ændret med virkning for 2012, ligesom der er gennemført ændringer i lov om finansiel virksomhed og lov om investeringsforeninger m.v.

 

Fælles for kreditinstitutter og forsikring m.v.:

 • Det er ikke længere muligt, at anvende internationale regnskabsstandarder på moderselskabsregnskaber
 • Der er gennemført en lempelse vedrørende aflønning af andre risikotagere, såfremt oplysning ville indebære, at der gives oplysning om enkeltpersoners individuelle løn.

 

For kreditinstitutter m.v.:

 • Præcisering og klarere regler for ledelsesmæssige skøn ved opgørelsen og beregning af nedskrivninger
 • Indførelse af nyt bilag 10 til regnskabsbekendtgørelsen med uddybende retningslinjer vedrørende individuelle nedskrivninger og hensættelser (Se endvidere KPMG's uddybende notat herom her - PDF 225 KB)
  Præciseret at forrentningskrav for måling af ejendomme til dagsværdi, hvor forretningskrav skal fastsættes ud fra salgsbestræbelser på højst seks måneders varighed.

 

Du finder tjeklisten for kreditinstitutter her (PDF 0,7 MB).

 

 

For forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser:

 • Ændring i oplysningskrav, som følge af de i 2011 gennemførte ændringer i kontributionsbekendtgørelsen
 • Bilag 8 om diskonteringsrenter er ændret, så alle forsikringsselskaber og pensionsvirksomheder skal anvende samme diskonteringsrente.

 

Du finder tjeklisten for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser her (PDF 0,8 MB).

 

 

For investeringsforeninger:

 • Regnskabskapitlet i ny lov om investeringsforeninger m.v. er trådt i kraft for 2012, men er en videreførsel af bestemmelser fra den ophævede lovgivning. Reelt set er der derfor ingen ændringer for investeringsforeninger og tjeklisten er alene opdateret med nye paragrafhenvisninger samt indarbejdede nye betegnelser som følge af lovgivning om SIKAV´s og værdipapirfonde.

 

Du finder tjeklisten for investeringsforeninger her (PDF 0,9 MB)

 

 

Alle disse og øvrige ændringer er markeret med "ny" eller "delvis ny" i tjeklisterne.

 

Finanstilsynet har på møder i de rådgivende regnskabsudvalg i november 2012 foreslået visse ændringer til regnskabsbekendtgørelserne gældende for 2013, men med mulighed for at anvende på regnskabsåret 2012. For kreditinstitutter forventes det endvidere, at de nøgletal, som indgår i tilsynsdiamanten med virkning for 2012, skal oplyses i ledelsesberetningen. Ændringerne til regnskabsbekendtgørelserne, som ikke er medtaget i tjeklisterne, forventes sendt i officiel høring snarest.

 

Finanstilsynet har i brev af 12. juni 2012 til firmapensionskasser om realisationsrisiko meddelt, at regnskabsbekendtgørelsen for firmapensionskasser vil blive ændret i løbet af 2012. Ændringen er endnu ikke foretaget, hvorfor vores tjekliste for firmapensionskasser ikke er opdateret endnu. Der henvises indtil videre til tjeklisten for 2011 her (PDF 1.0 MB). 

 

Den såkaldte IFRS-bekendtgørelse for finansielle virksomheder er indtil videre ikke ændret, men vi har opdateret vores tjekliste med ændringer afstedkommet af ændringer foretaget i de to regnskabsbekendtgørelser, som IFRS-bekendtgørelsen henviser til. Tjeklisten kan findes her (PDF 0,4 MB).

 

For børsnoterede finansielle virksomheder, der aflægger årsrapport efter Internationale Regnskabsstandarder, henviser vi endvidere til IFRS Disclosure Checklist, der, som noget nyt, kan bestilles i en Excel-version her.


 

Ønsker du yderliger information vedr. vores tjeklister er du velkommen til at kontakte Henrik Barner Christiansen eller Ole Karstensen.

 

Henrik Barner Christiansen

Telefon 73 23 34 02

hbarner@kpmg.dk

 

Ole Karstensen

Telefon 73 23 33 35

okarstensen@kpmg.dk

 

 

 

Kontakt os

Henrik Barner

Henrik Barner Christiansen

Partner

Telefon 73 23 34 02

hbarner@kpmg.dk

 

 

Ole Karstensen

Ole Karstensen

Partner

Telefon 73 23 33 35

okarstensen@kpmg.dk