Danmark

Oplysninger

 • Branche: Financial Services, Kreditinstitutter
 • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev
 • Dato: 19-04-2013

IFRS Highlights for pengeinstitutter 1. kvartal 2013 

I IFRS Highlights giver KPMG overblikket over udviklingen i IASB's projekter. IFRS Highlights for 1. kvartal 2013 vedrører bl.a. udviklingen inden for finansielle instrumenter, samt interaktionen mellem kommende regulatoriske bestemmelser og regnskabsmæssige bestemmelser.

IFRS Bank Statement

 

 • Udsættelse af nye hedging-regler
  IASB er i gang med evalueringen af udkastet til de nye regler for hedge accounting baseret på input modtaget fra aflæggere og andre interessenter. Det globale nyhedsbrev opsummerer status på de kommende bestemmelser for hedge accounting.

 

 • Hedge accounting efter novation
  Nye regulatoriske krav om clearing via clearingcentraler (CCP´er) betyder ændring af virksomhedens modparter i derivatkontrakter og derved udarbejdelse af nye kontrakter. Dette kan derved betyde, at derivaterne ikke længere kan indgå i eksisterende sikringsforhold. For uddybning se også vores artikel " Regulatoriske krav om clearingscentraler kan påvirke regnskabsmæssig sikring".

 

 • Regnskabsmæssig transparens ved lempelser over for kunderne
  Som følge af udfordrende økonomiske forhold har flere bankkunder de senere år fået lempet vilkårene i deres engagementer med bankerne. Financial Stability Board, European Securities  samt Market Authorities har tidligere udgivet rapporter relateret til de regnskabsmæssige oplysninger, som banker bør give om lempelser af lånevilkår. Efter KPMG's opfattelse vedrører de væsentligste regnskabsmæssige konsekvenser ophør med indregning af det eksisterende udlån, indvirkning på nedskrivning af udlån samt oplysninger. I nyhedsbrevet uddyber KPMG den regnskabsmæssige behandling ved lempelser af lånevilkår.

 

 • IFRS 9 kontra Basel III
  Udkastet vedrørende klassifikation og måling af finansielle aktiver kan give en forøgelse af udsving i kravene til kapital, de risikovægtede aktiver samt LCR. Samtidig er bestemmelserne om LCR ved at blive ændret. Det globale nyhedsbrev uddyber ændringerne, samt drøfter interaktionen mellem IFRS 9 og BASEL III.

 

Artikler og publikationer af relevans for finansielle virksomheders regnskabsaflæggelse samt vores globale nyhedsbrev, som uddyber ovenstående emner, kan hentes her

 

For yderligere information vedrørende IFRS og øvrig lovgivning for pengeinstitutter kontaktes:

 

Lars Rhod Søndergaard

Telefon +45 73 23 36 56

lsoendergaard@kpmg.dk

 

Henrik Barner Christiansen

Telefon +45 73 23 34 02

hbarner@kpmg.dk

 

Hans Peter Lindegård Buhrkal

Telefon +45 73 23 39 21

hpbuhrkal@kpmg.dk

 

Kontakt os

Lars Rhod Søndergaard

Partner

Telefon +45 73 23 36 56

lsoendergaard@kpmg.dk

 

Henrik Barner Christiansen

Partner

Telefon +45 73 23 34 02

hbarner@kpmg.dk

 

Hans Peter Lindegård Buhrkal

Director

Telefon +45 73 23 39 21

hpbuhrkal@kpmg.dk