Danmark

Oplysninger

  • Branche: Financial Services, Investeringsforeninger og fondsmæglerselskaber
  • Type: Nyheder og artikler
  • Dato: 28-11-2012

Fair value in Investment Funds 

Hvorledes opgøres dagsværdien (fair value) af værdipapirerne i en investeringsfond? KPMG giver sit bud herpå i seneste nummer af nyhedsbrevet IFRS for Investment Funds.

Fair Value in Investment FundsFor mange investeringsfonde som investerer i værdipapirer, som handles på et aktivt marked, vil det ofte være en simpel proces, at finde dagsværdien af de pågældende værdipapirer. Men når markedet ikke er aktivt og værdiansættelsen skal ske ud fra alternative observerbare data eller anerkendte værdiansættelsesmodeller, så bliver processen kompliceret.

 

Opgørelse af en korrekt dagsværdi er det helt centrale i regnskabsaflæggelsen for investeringsfonde.

 

I seneste nummer af KPMG's nyhedsbrev IFRS for Investment Funds gives praktiske anvisninger på, hvorledes dagsværdien skal opgøres, når bestemmelserne i de internationale regn-skabsstandarder IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Meassurement og IFRS 13 Fair Value Meassurement finder anvendelse. Forskellene i de to standarder fremhæves og sammenspil med kravene i IFRS 7 Financial Instruments Disclosure og IFRS 9 Financial Instruments inddrages.

 

Publikationen indeholder praktiske og illustrative eksempler.

 

I publikationen gives blandt andet svar på følgende spørgsmål:

 

  • Hvad er dagsværdi?
  • Hvornår er kursen noteret på et aktivt marked?
  • Bid, mid, ask eller andet?
  • Hvad nu hvis dagsværdi kommer fra kilder som brokers og prisbureauer?

 

Selvom danske investeringsforeninger ikke er forpligtet til at følge internationale regnskabsstandarder, så kan publikationen med fordel anvendes som inspirationskilde til opgørelsen af dagsværdien af foreningens værdipapirer ved regnskabsaflæggelsen.

 

  • Læs KPMG's nyhedsbrev IFRS for Investment Funds her (PDF 1.6 MB)

 

Har du spørgsmål til nyhedsbrevet eller ønsker du en uddybning deraf, er du velkommen til at kontakte vores specialist på området.

 

Ole Karstensen

Telefon 73 23 33 35

okarstensen@kpmg.dk

 

Kontakt os

Kontakt os

Ole Karstensen

Partner

Telefon 73 23 33 35

okarstensen@kpmg.dk

Relateret rådgivning