Danmark

Oplysninger

 • Branche: Financial Services, Kreditinstitutter
 • Type: Nyheder og artikler
 • Dato: 25-10-2012

Bliv opdateret på tendenser og nyheder 

Regulering og rammer for kreditinstitutter er under fortsat ændring og udvikling. Der er øgede krav om transparens fra såvel forbrugere og andre stakeholders som fra medier og tilsyn. De nye regler og rammer samt en løbende skærpelse af praksis medfører et behov for løbende opdatering, for hele tiden at være forberedt på aktuelle og kommende udfordringer.

På vores seminar for kreditinstitutter den 24. oktober 2012 i København og den 25. oktober 2012 i Århus gav KPMG et overblik over de vigtigste nyheder i relation til blandt andet regnskab, anden regulering samt skat og moms. Vi gav ligeledes et indblik i de mulige aktiviteter og instrumenter, der kan finde anvendelse i forbindelse med håndtering af krisetruede udlånsengagementer.

 

Indlæggene på seminaret blev givet af Finanstilsynet samt af KPMG's førende specialister på de enkelte fagområder.

 

Dagen omfattede:

 • Udviklingen på regnskabsområdet og aktuelle problemstillinger, herunder:
  - virksomhedssammenslutninger
  - overdragelse af porteføljer samt
  - måling af udskudte skatteaktiver
 • Aktuelle emner vedrørende skat og moms
 • Håndtering af krisetruede udlånsengagementer
 • Udvikling i reguleringen af banker, herunder:
  - status på kommende kapitaldækningsregler (Basel III/CRDIV)
  - recovery and resolution plans (Afviklingsberedskab)
  - anti money laundering samt
  - MiFID II

 

Du finder materialet fra seminaret her (PDF 7,4 MB).

 

 

Kontakt os

Kontakt os

Henrik Barner Christiansen

Partner

Telefon 73 23 34 02

hbarner@kpmg.dk