Danmark

Oplysninger

  • Branche: Energi og forsyning
  • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev
  • Dato: 11-06-2013

Vækstplanen - nye regler for dig 

Som en del af regeringens vækstplan er der nu forslag om nedsættelse af elafgifter. CO2-afgiften af el til proces bortfalder helt.

I artiklen "Regeringens vækstplan" i Energi & Forsyning, er de energiafgiftsmæssige elementer fra vækstplanen beskrevet. Hvor nedenstående rettelser sker på baggrund af L219.

 

Fremrykning af afgiftslempelser for energi til proces

 

Pr. 1. februar 2013 blev der indført en forsyningssikkerhedsafgift, hvor der skete en stigning i afgiftsbelastningen på brændsler forbrug til opvarmningsformål. Der blev samtidig indført en afgiftslempelse af energi til proces, således at den fulde godtgørelse nedsættes med 12,7 %.

 

Fra og med 2014 foreslås denne nedsættelse nedsat til 9 %. Dertil kommer, at nedbringe energiafgifterne på brændsler til proces til et niveau svarende til EU’s minimumsafgifter fra 2015. Det betyder, en yderligere nedsættelse på 1,8 kr./GJ til ca. 4,5 kr./GJ.

 

Bortfald af CO2-afgift af el til proces samt nedsættelse af elafgift til proces

 

Det er fra 2014 foreslået at lette den administrative gang hos virksomhederne i forbindelse med godtgørelse af energiafgifterne på el forbrugt til proces. Dette betyder, at virksomheder kan godtgøre 100 % af elafgifterne på el til proces på nær 0,4 øre/kWh, som er EU's minimumsafgift. Dette gælder for alle virksomheder, deriblandt landbrug og gartneri.

 

Dette skyldes, at CO2-afgiften bortfalder for elektricitet forbrugt til proces, samt at der kan opnås fuld godtgørelse for eldistributionsbidraget. Førhen har det kun været virksomheder med tung proces, der har haft mulighed for en delvis godtgørelse af CO2-afgiften på elektricitet forbrugt til proces. Derudover har det været muligt at opnå en godtgørelse på 75 % af eldistributionsbidraget på elforbrug under 15 mio. kWh og på 100 % på forbrug over 15 mio. kWh.

 

I forbindelse med ovenstående ændringer af elafgiften foreslås elafgiften samlet til en afgift. Dette vil sammen med de ovenstående ændringer medføre administrative lettelser, idet virksomhederne ikke længere skal foretage flere særberegninger på elafgifterne.

 
Print denne side

Kontakt os

Kontakt os

Bettina Mikkelsen

Telefon 73 23 47 80

bettinamikkelsen@kpmg.dk