Danmark

Oplysninger

  • Branche: Energi og forsyning
  • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev
  • Dato: 15-05-2013

Kontrol af løn og ansættelsesvilkår for udenlandsk arbejdskraft 

I øjeblikket er der stor fokus på løn og ansættelsesvilkår for udenlandsk arbejdskraft inden for stort set alle erhverv - også inden for energi- og forsyningsområdet.

Ofte ser vi i leverandørkontrakter, udbudsbetingelser eller lignende, at der stilles krav til bl.a. aflønningen, afregning af skat og betaling af social sikring for de medarbejdere, der arbejder på det pågældende projekt. Samtidig er det mere og mere almindeligt, at kontrakten indeholder et kædeansvar for hovedleverandøren, hvilket vil sige, at det er hovedleverandørens ansvar, at reglerne bliver efterlevet - også for underleverandørerne. I tilknytning hertil kræver kontraktgiveren/udbudsgiveren som regel adgang til at kontrollere om kravene i kontraktbetingelserne bliver efterlevet.

 

Hertil kommer, at de udenlandske medarbejdere i visse situationer vil kunne rejse krav over for den danske virksomhed om dansk mindsteløn, overtidsbetaling, feriegodtgørelse og pension m.v.  Fagforeningerne vil kunne iværksætte strejker og blokere den danske arbejdsplads for at gennemtvinge lønkrav for de udenlandske medarbejdere eller for krav om overenskomstdækning m.v.

 

Det kan være svært at bevare overblikket over de mange regler om skat, ansættelsesret og social sikring, som skal efterleves, ligesom det kan være svært at kontrollere om forpligtelserne bliver overholdt.

 

overblik og ro i maven

 

KPMG har netop hjulpet flere af vores kunder med at få overblik over reglerne, som gælder for deres udenlandske medarbejdere og for de udenlandske medarbejdere, deres underleverandører bruger. Efter at have skabt overblikket over de relevante regler, har vi gennemført kontroller af, om reglerne så også efterleves. I tilfælde, hvor det ikke kun er interne forhold, der skal kontrolleres, men hvor der derimod er tale om en kontrol af en underleverandør, kan denne kontrol ikke alene ske blot ved hjælp af gennemgang af ansættelseskontrakter og lønsedler, men skal suppleres af en række yderligere undersøgelser af f.eks. faktiske betalinger, for at opnå den fornødne sikkerhed for overholdelse af de forskellige forhold.

 

Hvor kontrollerne har vist, at der var forhold - enten hos kunderne selv eller hos deres underleverandører - der ikke levede op til reglerne, har vi hjulpet vores kunder med at håndtere disse forhold. Ved at få skabt overblikket over de relevante regler, og ved at få kontrolleret, om reglerne bliver overholdt, har vores kunder fået sikkerhed for, at de ikke kan blive mødt med uforudsete krav fra de udenlandske medarbejdere, SKAT, eller fagforeningerne m.v.

 

Anvender man underleverandører eller er man udbudsgiver, er det i denne forbindelse vores erfaring, at man kan optimere muligheden for at kontrollere, hvis man fra start (såvel i kontrakterne som internt) etablerer en klar struktur og proces for tilvejebringelse af den relevante og fornødne dokumentation. Vi har derfor hjulpet flere af vores kunder med at udforme kontraktbetingelserne om adgang til kontrol, ligesom vi har hjulpet med at etablere kontrolsystemer, således at kunderne på sigt selv kan foretage kontrollerne.

 
Print denne side

Kontakt os

Kontakt os

Frederik Brocks

Telefon 73 23 37 80

fbrocks@kpmg.dk

Kontrol af regler for udenlandsk arbejdskraft

Feature image

KPMG Foreign Work Force Compliance er et værktøj til at sikre, at reglerne om udenlandsk arbejdskraft bliver overholdt.