Danmark

Oplysninger

  • Branche: Energi og forsyning
  • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev
  • Dato: 11-06-2013

Intern overvågning - en kickstart til indkøbseffektivisering 

For tredje år har størstedelen af alle vandselskaber indsendt årsberetning og erklæring vedrørende deres interne overvågningsprogram til Forsyningssekretariatet. Det gælder ikke om at se intern overvågning som en hindring, men som en mulighed for at få analyseret sine indkøbsvaner nærmere.

Intern overvågning

 

Som alle andre offentlige myndigheder skal vandselskaberne forvalte forbrugernes/borgenes penge på bedst tænkelige måde. Overvågningsprogrammet skal derfor sikre, at vandselskabers aftaler indgås på markedsvilkår. Dette betyder ikke, at alle selskabets aftaler skal udbydes, men vandselskaberne skal sikre, at vandselskabet har undersøgt markedet inden aftaleindgåelse. Intern overvågning er blot sund fornuft, der er formaliseret på skrift.

 

Ressourceforbrug

 

Der er stor forskel på de enkelte vandselskabers arbejdsindsats og tidsforbrug på området, men de forsyninger der har benyttet lejligheden til at få sat deres indkøb i system og gennemgået effektiviteten af deres indkøbsprocedurer, er også dem, der opnår de bedste resultater.

 

Det gælder herefter om at finde et fornuftigt og naturligt leje for ressource- og tidsforbruget. Man skal tilpasse ressourceforbruget til intern overvågning til vandselskabets størrelse.

 

Med den rette balance kan det således være, at man ikke ser intern overvågning som en begrænsning og endnu et stykke bureaukratisk arbejde trukket ned over hovedet, men som en anledning til, én gang årligt, at få gennemgået sine indkøbssystemer og aftaler. Det kan der tilmed være god økonomi i.

 

Udbud og licitationer

 

Offentlig annoncering, udbud og licitationer er blevet en del vandselskabernes hverdag. Det ses dog ofte, at selskaberne bruger mange ressourcer, både internt og eksternt, på at konkurrenceudsætte opgaver, hvor en simpel undersøgelse af markedet havde været tilstrækkelig.

 

Det kan ofte svare sig, at bruge lidt ekstra tid på at sætte sig ind i opgavetypen og efter hvilke bestemmelser, den skal udbydes efter. Der kan være mange ressourcer at spare ved kun at følge den lovgivning, man er forpligtet til. Der er ingen grund til at lave licitationer, hvis opgaven blot skal bringes som et underhåndsbud eller følge bestemmelserne i henhold til intern overvågning.

 

Aftaler skal udsættes for den konkurrence, der er passende for den konkrete opgave under samtidig overholdelse af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincipperne og med hensyntagen til gældende udbudsregler samt bestemmelserne om intern overvågning. Man skal ikke gøre det sværere for sig selv, og man skal heller ikke starte processer, hvor transaktionsomkostningerne spises op af en eventuel besparelse.

 

Effektivisering af indkøbene

 

Intern overvågning har således medført, at flere vandselskaber har endevendt deres indkøbsprocedurer, og flere steder har det givet anledning til hurtige og nemme besparelser. Overvågningen har ligeledes givet et overblik over vandforsyningernes aftaler, der ikke var indgået på fordelagtige vilkår, men måske var indgået på baggrund af beliggenhed i lokalområdet eller personlige relationer til den indkøbsansvarlige.

 

Hele processen omkring opbygningen af programmet i det forgangne år har således vist sig at være givtigt for flere vandselskaber. Der er set muligheder for at systematisere indkøbene, og af den vej effektivisere sine arbejdsgange, når det kommer til aftaleindgåelser.

 

Der er ofte et stort potentiale i mange offentlige selskabers indkøb, som kan udnyttes. Men det gælder om at finde den rette balance for ressourceforbruget for at opnå det optimale udbytte.

 
Print denne side

Kontakt os

Kontakt os

Søren Peter Nielsen

Telefon 73 23 46 15

snielsen@kpmg.dk

 

Kontakt os

 

Casper Storr

Telefon 73 23 47 52

cstorr@kpmg.dk