Danmark

Oplysninger

  • Branche: Energi og forsyning
  • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev
  • Dato: 20-12-2012

Forsyningssikkerhedsafgift - lovforslag fremsat inden jul 

Den 18. december 2012 blev der i forlængelse af energiforliget fra foråret fremsat lovforslag omkring forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler.

Forsyningssikkerhedsafgiften bliver indført ved en afgiftsstigning på brændsler, der anvendes til varmeproduktion, og samtidig bliver nedsættelsen af afgiftsgodtgørelse for de momsregistrerede virksomheder, den såkaldte procesafgift, sat ned fra 14,8 % til 12,7 %.

 

Betydningen heraf bliver, at afgiftsstigningen kun får indvirkning på afgiftsbelastningen på brændsler til rumopvarmning. Dette får specielt betydning for kraftvarme- og varmeværker i Danmark, da omkostningerne til varmeproduktion stiger, og derved skal der varsles prisstigninger over for forbrugerne.

 

Forsyningssikkerhedsafgiften på fossile brændsler bliver indført den 1. februar 2013.

 

Forsyningssikkerhedsafgiften på biomasse forventes først indført i 2014, og vi forventer derfor, at der kommer et lovforslag herom i løbet af foråret 2013.

 

Lovforslaget indeholder også elementer i forhold til elafgiftsgodtgørelse, overskudsvarmeafgift og fjernvarmelempelse:

 

  • Nedsættelsen af godtgørelse af tillægsafgiften på el bliver også sat ned, hvilket betyder en mindre afgiftsbelastning for de momsregistrerede virksomheder.
  • Overskudsvarmeafgiften stiger (en konsekvensrettelse som følge af afgiftsstigningen).
  • Satserne for fjernvarmelempelse stiger (en konsekvensrettelse som følge af afgiftsstigningen).
 
Print denne side
Feature image

Peter Lunau Larsen

Telefon +45 73 23 46 91

pllarsen@kpmg.dk

 

Bettina Mikkelsen

 

Bettina Mikkelsen

Telefon +45 73 23 47 80

bettinamikkelsen@kpmg.dk