Danmark

Oplysninger

  • Branche: Ejendom og entreprise
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 09-11-2012

Fratræk momsen fuldt ud på opførelsesomkostninger og reguler senere. 

Så har Skatterådet afgivet endnu et bindende svar om moms på salg af fast ejendom.

Denne gang gælder det behandlingen af opførelsesomkostningerne i forbindelse med opførelse af ejerlejligheder med henblik på momspligtigt salg, når ejerlejlighederne ikke sælges som forudsat, men i stedet udlejes momsfrit. I det bindende svar bekræfter Skatterådet, at momsen af opførelsesomkostningerne kan fratrækkes fuldt ud på opførelsestidspunktet, mod senere regulering af købsmomsen i takt med, at ejerlejlighederne bliver udlejet.

 

Opførelse af ejerlejligheder

 

Skatterådets bindende svar (SKM2012.518.SR) vedrører et selskab i en større koncern, hvor selskabet påtænkte, at anvende en af koncernens grunde til et større byggeprojekt med opførelse af 39 ejerlejligheder til beboelse. Det var hensigten, at alle ejerlejlighederne skulle udbydes til salg, og der var sat skilte på grunden med selskabets navn og projektet.

 

På det tidspunkt, hvor selskabet anmodede om det bindende svar, havde selskabet ikke fået solgt nogen ejerlejligheder, og byggeriet var heller ikke påbegyndt. Selskabet var derfor interesseret i, at få afklaret den momsmæssige behandling, hvis selskabet trods ihærdige salgsbestræbelser ikke kunne få solgt alle ejerlejlighederne, og derfor i stedet ville vælge at udleje ejerlejlighederne momsfrit. Udlejningen ville enten ske som en almindelig udlejning eller som en udlejning med køberet. En udlejning med køberet ville indbefatte, at en køber ville kunne leje ejerlejligheden i f.eks. 2 år, og derefter kunne købe ejerlejligheden til udbudspris med fradrag af 1 års huslejerabat.

 

Fradrag for købsmoms

 

Skatterådet bekræftede, at selskabet kunne fradrage købsmomsen af opførelsesomkostningerne fuldt ud på opførelsestidspunktet, hvorefter der skulle ske momsregulering, når ejerlejlighederne blev udlejet til boligformål inden 10-års reguleringsperiodens udløb, idet der i så fald ville ske en ændring i ejerlejlighedernes anvendelse. Momsreguleringsbeløbet for den enkelte ejerlejlighed er de omkostninger, der kan henføres direkte til den pågældende ejerlejlighed samt den andel af fællesomkostningerne, der efter en arealfordeling eller andet rimeligt skøn kan henføres forholdsmæssigt til den pågældende ejerlejlighed.

 

Skatterådet bekræftede også, at hvis selskabet senere solgte ejerlejligheder, der havde været udlejet med købsret, ville momsgrundlaget være det faktiske vederlag ved salget, hvilket ville svare til den reducerede salgssum, dvs. udbudsprisen med fradrag af 1 års huslejerabat.

 

Vi er naturligvis behjælpelige med en vurdering af de momsmæssige konsekvenser og eventuelle optimeringsmuligheder i forbindelse med opførelse samt salg eller udlejning af fast ejendom, ligesom vi naturligvis er behjælpelige med anmodninger om bindende svar om fortolkningen og anvendelsen af reglerne om moms på salg af fast ejendom, hvor vi kan tilbyde vores lange erfaring og ekspertise.

 

 

Kontakt os

Kontakt os

Karina Kim Egholm Elgaard

Senior Tax and VAT Manager

Telefon +45 73 23 34 24

karinaelgaard@kpmg.dk