Danmark

Oplysninger

  • Branche: Consumer Markets
  • Type: Nyheder og artikler
  • Dato: 12-02-2013

Indkøbsfunktionen spiller en vigtig rolle for succes i detailsektoren 

En undersøgelse fra KPMG viser, at 84-95 % af alt indkøb i detailsektoren er kontraktbaseret. Undersøgelsen viser yderligere, at detailhandelen er førende inden for category management- og make-versus-buy-beslutningsprocesser. Undersøgelsen viser alligevel, at det er hårde tider for detailsektoren, og alle lavthængende frugter er høstet.

Indkøbsfunktionen spiller en vigtig rolle i, at virksomheder når deres mål omkring forøget lønsomhed, og i at reducere konsekvenser fra fremtidige uforudsigeligheder. For at kunne opnå besparelser kræver det generelt, at indkøbsfunktionen driver omkostningerne ud af virksomheden og ikke alene ved blot at gøre som hidtil – presse leverandører til at give bedre priser.

 

En international undersøgelse foretaget af KPMG blandt 585 globale respondenter viser, at indkøbsfunktionen kan tilføre værdi på det strategiske område ved at sikre en robust operating model for indkøbsområdet. En robust model danner basis for vedvarende og løbende optimering af indkøbsomkostningerne og omkostningsstyringen. Hermed udvides fokus til også at sikre opkvalificering af ressourcer og medarbejdere, udbygge leverandørsamarbejdet og sikre, at supply chain-området også er involveret i virksomhedernes risk management-procedurer.

 

På tværs af alle sektorer i undersøgelsen er det dog tankevækkende, at kun 4 % indikerer at have opnået excellence på området for strategisk sourcing og category management i forhold til deres omkostninger, hvilket indikerer en lav modenhed på indkøbsområdet.

 

For at identificere den potentielle gevinst ved at optimere strategisk indkøb etableres ofte en indledende business case-analyse. Ud over at analysere indkøbsområdet identificerer analysen indsatsområder, der skal eksekveres på for at sikre den skitserede gevinst, og hvad der yderligere skal gøres for at sikre en kontinuert optimering af indkøbsområdet – år efter år.


Detailvirksomheder er førende inden for en lang række indkøbsaktiviteter
På tværs af en lang række sektorer har detailsektoren nogle af de mest modne indkøbsfunktioner baseret på en lang række indikatorer. Næsten al sektorens indkøb af handelsvarer er kontraktbaseret (95 %), og tallet er ligeledes højt for sektorens indirekte udgifter (84 %). Otte ud af ti virksomheder fortæller, at indkøbsfunktionen er førende i category management-processen, mens halvdelen er førende i make-versus-buy-beslutninger. I sammenligning med andre sektorer er resultatet dog ikke overraskende, da indkøbsfunktionens aktiviteter har direkte og signifikant indflydelse på virksomhedens marginer og dermed virksomhedens samlede indtjening.

 

Til gengæld – og måske overraskende for nogen – viser undersøgelsen, at der hos detailvirksomhederne er plads til forbedringer i aktiviteter, der ikke direkte kan relateres til omkostningsstyring. Mindre end halvdelen (45 %) af respondenterne indikerede, at de var førende i organisationens supplier performance management-, supplier relationship management- og contract management-aktiviteter. Samtidig er kun omkring en ud af tre indkøbsfunktioner ansvarlig for purchase-to-pay-processer.

 

Det er muligt, at det dårlige resultat i purchase-to-pay-processer reflekterer historiske underinvesteringer i ny teknologi i årene under det økonomiske opsving, hvor et mindretal af virksomheder fokuserede på optimering af processer og de underliggende systemer. Det er dog KPMG's erfaring, at der har været tydelige investeringer i ny teknologi i de seneste år med henblik på at opnå større kontrol over sektorens massive lagerbeholdninger.


Hårde tider for detailvirksomheder
Til trods for modne indkøbsfunktioner er det hårde tider for detailsektoren. Leverandører tvinger omkostninger op på grund af forøgede råvarepriser, forbrugertilliden presser priserne ned, og andre aktører forsøger tilmed i et eller andet omfang at styrke deres marginer. Som resultat oplever KPMG, at mange detailvirksomheder på trods af omfattende omkostningsinitiativer har svært ved at imødekomme tendensen uden at foretage prisændringer.

Eksempelvis er mange detailvirksomheder begyndt at forlænge betalingsbetingelserne for at forbedre deres likviditet, men må samtidig erkende, at der er en grænse for, hvor langt det er muligt at presse leverandørerne. Af denne grund er supply chain financing blevet populært hos en lang række detailvirksomheder med henblik på at reducere betalingsbetingelserne.


KPMG har robust erfaring med strategisk sourcing og procurement
Strategic Sourcing & Procurement er en del af KPMG's globale Centre of Excellence inden for SS&P. Med over 4.000 udførte projekter globalt set har KPMG ekspertise og erfaring med at hjælpe virksomheder og institutioner inden for langt de fleste sektorer og brancher. Via et solidt metode- og leveranceapparat, kombineret med best practice-erfaring inden for de relevante varekategorier samt brancher/sektorer, kan vi sikre vores kunder en hurtig og robust Return Of Investment.

 

Læs mere her

 

Kontakt os

Kontakt os

Bjarne Rasmussen
25 29 33 43
bjarnerasmussen@kpmg.dk

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG