Danmark

Oplysninger

  • Branche: China Practice
  • Type: Nyheder og artikler
  • Dato: 22-02-2013

CSR åbner nye muligheder og beskytter værdier i Kina 

Mange danske virksomheder søger vækst i en mere kompleks verden og på nye markeder, og Kinas enorme vækstpotentiale, betydningen af at være placeret geografisk tæt på kunderne, gode indkøbs- og produktionsmuligheder m.m. har resulteret i at mange virksomheder har, eller planlægger investeringer i Kina.

KPMG's rådgivning af virksomheder med planlagte eller eksisterende aktiviteter i Kina viser en klar business case i at integrere CSR i både risk management og strategiarbejdet.

 

Tænk CSR ind i forretningen, så du får forretning ud af CSR

 

Nye vækstmarkeder i Afrika, Asien og Sydamerika bidrager til øget økonomisk velstand og øget global befolkningstilvækst, der medfører et øget pres på jordens resurser. Helt konkret betyder det øgede klimaforandringer, mangel på råstoffer, fødevareusikkerhed, mangel på vand m.m. Denne tilstand verden befinder sig i nu vil accelerere i de kommende år, og Kina spiller en væsentlig rolle i denne udvikling.

 

Den kinesiske stat har sat fokus på at reducere vandforbruget og investerer kraftigt i vedvarende energi, og der er kommet strengere regler for at gøre blandt and jern og stålindustrien mere energieffektiv, samtidig med at råstof som eksempelvis sjældne jordarter bliver anset som et strategisk vigtigt råstof, hvor Kina mere eller mindre kontrollerer udbuddet og dermed verdensmarkedsprisen. Kinas fokus på at få en bedre balance imellem de miljømæssige og sociale omkostninger, der er forbundet med høj vækst har resulteret i et øget institutionelt pres på kinesiske virksomheder. Vi oplever derfor en stigende kommunikation om CSR indsatsen fra kinesiske virksomheder, der har fokus på hvordan de afhjælper nogle af de udfordringer det kinesiske samfund står overfor.  

 

Virksomheder der analyser hvilken betydning denne udvikling får for deres forretningsmodel og indtjeningsevne vil stå med en række nye muligheder og potentielle indtægtsstrømme vis-a-vis mange af deres konkurrenter.

 

Afdæk dine risici - konsekvenserne er større end nogensinde før

 

Både virksomheder der agerer under dansk, europæisk eller kinesisk lovgivning står i øjeblikket over for konstant øgede krav og retningslinjer som man er forpligtet til at forholde sig til og agere ud fra. 

 

Danske virksomheder med aktiviteter i Kina, hvad enten det er gennem investeringer, produktion eller afsætning, står overfor øgede risici og udfordringer i forhold til at sikre overholdelse af menneskerettigheder, forretningsgange, der er fri for korruption og bestikkelse, og en ansvarlig leverandørstyring. Har man ikke styr på disse risici, er konsekvenserne for indtjeningsevne og forretningsmodel større end nogensinde før.

 

I Danmark har børsnoterede virksomheder og virksomheder i regnskabsklasse store C siden 2009 aktivt skulle forholde sig til deres CSR-arbejde i årsrapporteringen, og kravet øges yderligere fra 2013, hvor der nu specifikt skal tages stilling til virksomhedens påvirkning og indsats på områder som menneskerettigheder, miljø og ligestilling.

 

Brugen af 'smørelse' - facilitation payments - er fra 2011 blevet ulovlig for alle virksomheder, der interagerer med engelske virksomheder, mens det i FN og OECD regi er blevet slået fast at virksomheder bærer et ansvar for at respektere menneskerettigheder - dette gælder alle virksomheder, uanset størrelse, sektor og land, og det gælder i princippet hele vejen gennem værdikæden. Senest er der i november 2012 åbnet en mæglings- og klageinstitution, hvor alle interessenter nu kan indgive en klage over virksomheders misligholdelse af OECD's retningslinjer, der blandt andet dækker miljø, menneskerettigheder, korruption m.v. For at kunne navigere i dette konstant skiftende miljø er det altafgørende at være sig bevidst om og løbende analysere egne risici og muligheder. Forudsætningen er en intern, målrettet indsats, hvor de væsentligste områder identificeres og prioriteres.

 

CSR værktøjskasse til din virksomhed

 

KPMG har samlet en stor del af denne viden i et uddannelsesforløb. Det hedder CSR Master Class og giver deltagerne mulighed for at dykke ned i KPMG's "værktøjskasse" og få del i unik fagspecifik viden inden for strategiudvikling, risikostyring, anti-korruption, menneskerettigheder og meget andet.

 

CSR Master Class giver deltageren mulighed for at arbejde med sin egen virksomhed under forløbet.

 

 

 

Kontakt os

 

Kenneth Jensen

Manager

Telefon 25 29 46 99

khjensen@kpmg.dk