Danmark

Oplysninger

  • Branche: Offentlig sektor, Uddannelsesinstitutioner
  • Type: Nyheder og artikler
  • Dato: 17-11-2011

Multimedieskatten 2012 

Det er med regeringens finanslovsforslag for 2012 hensigten at afskaffe multimedieskatten og gå tilbage til det "gamle system" før indførelse af multimedieskatten.

Fri telefon

Fri telefon beskattes fremover af et fast beløb på 2.500 kr. om året. Beløbet kan i modsætning til tidligere praksis ikke reduceres med husstandens egne telefonudgifter.I tråd med tidligere regler gives der ægtefællerabat svarende til de nuværende regler i multimedieskatten med 25 %.

 

Beskatning af fri telefon forudsætter, at arbejdstageren har privat rådighed over en helt eller delvist arbejdsgiverbetalt telefon. Der er en formodning for, at den benyttes privat, hvis telefonen tages med hjem, hvilket dog kan afkræftes, hvis der indgås en tro og love-erklæring om, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Arbejdsgiverbetalt fastnettelefon på arbejdstagerens bopæl vil altid udløse beskatning.

 

Datakommunikationsforbindelse

Det foreslås, at arbejdsgiverbetalt internetforbindelse fremover ikke bliver beskattet, hvis medarbejderen via forbindelsen har adgang til arbejdsgiverens netværk. Er der ikke adgang til arbejdsgiverens netværk, er den skattepligtige værdi 2.500 kr. om året.

Har arbejdstageren både fri telefon og fri datakommunikationsforbindelse beskattes medarbejderen af i alt 2.500 kr. , jf. dog ægtefælle rabat.

 

Computer med tilbehør

Stiller arbejdsgiveren en computer med tilbehør til rådighed for en medarbejder til brug for arbejdet, skal den private benyttelse heraf fremover ikke beskattes. Hvis medarbejderen får stillet en computer med tilbehør til rådighed udelukkende til privat brug, er medarbejderen skattepligtig af et beløb svarende til markedslejen af en tilsvarende computer.

 

Ikrafttræden

Loven træder i kraft 1. januar 2012. Afskaffelse af multimediebeskatningen finder ikke anvendelse for indkomstår, der påbegyndes inden den 1. januar 2012.

 

Tidsplan

Fremsat 21-11-2011

1. behandling planlagt til 29-11-2011

Frist for spørgsmål 02-12-2011

Frist for svar 07-12-2011

Frist for politiske bem. og ÆF 12-12-2011

Politisk drøftelse 14-12-2011

Betænkningsafgivelse planlagt til 14-12-2011

 

Læs mere om regeringens finanslovforslag for 2012 her.
 

Kontakt os

Kontakt os

Brian Skovhus Jakobsen

Partner, KPMG Odense

Telefon 65 58 40 29

bjakobsen@kpmg.dk

Revision og rådgivning - uddannelsesinstitutioner

Løbende forandringer er et vilkår i uddannelsessektoren. Det stiller krav til kvalitetsudvikling, effektivisering, dokumentation, omstrukturering m.v.