Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Audit, Små og mellemstore virksomheder
  • Dato: 20-03-2013

Udvidet gennemgang - et alternativ til din virksomhed? 

Revisionspligten for små virksomheder er yderligere lempet og et alternativ hertil - udvidet gennemgang - er født. Få inspiration til at træffe den rigtige beslutning for din virksomhed og dens interessenter.

Muligheden for at vælge udvidet gennemgang i stedet for revision er vedtaget som et led i målsætningen om at lette de administrative byrder for mindre virksomheder. I KPMG støtter vi op om dette initiativ. Udvidet gennemgang kan vælges af virksomheder i klasse B, og valget skal ske på en ordinær generalforsamling.

 

Læs mere om hvilke virksomheder, som har mulighed for at vælge udvidet gennemgang (PDF 310).

 

Skal jeg tilvælge udvidet gennemgang i stedet for revision?

 

Ved en udvidet gennemgang kontrollerer revisor mindre end ved en revision. Som følge heraf konkluderer revisor med mindre grad af sikkerhed på, om årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

En udvidet gennemgang vil således ikke i alle tilfælde opfylde alle regnskabsbrugeres behov, da revisor almindeligvis ikke vil kontrollere, om f.eks. debitorer og varebeholdninger rent faktisk eksisterer. Såfremt der er brugere af årsregnskabet (pengeinstitutter, leverandører m.v.), som tager væsentlige beslutninger baseret på regnskabet, anbefaler vi, at fravalg af revision sker efter samråd med disse brugere.

 

En besparelse for din virksomhed?

 

Udover overvejelserne omkring regnskabsbrugeres behov er det derudover vigtigt at overveje, hvorvidt udvidet gennemgang reelt vil resultere i en besparelse for din virksomhed.

 

Hvis revisor bruger mere tid på regnskabs- og skattemæssig assistance end på udførelsen af selve revisionen, vil besparelsen ved at vælge udvidet gennemgang frem for revision formentlig være begrænset.

 

Såfremt din virksomheds eget bogholderi i høj grad står for regnskabsafslutningen, og revisor dermed primært har en kontrollerende rolle, kan besparelsen have en ikke-uvæsentlig størrelse.

 

Et aktivt valg

 

Det rigtige valg for din virksomhed vil således afhænge af virksomhedens kompleksitet, ejerstruktur, finansiering og fremtidsplaner etc. Der er tale om en individuel vurdering baseret på netop din virksomheds konkrete forhold.

 

Kan udvidet gennemgang være relevant for din virksomhed? Kontakt din revisor og få en snak om netop din virksomheds behov.

 

Kontakt os

Kontakt os

Lars Tylvad Andersen

Telefon 7323 4812

ltandersen@kpmg.dk