Danmark

Oplysninger

  • Type: Nyheder og artikler
  • Dato: 12-07-2013

Udkast til ny erhvervsfondslov udsendt med kort høringsfrist 

Erhvervsstyrelsen har den 10. juli 2013 udsendt et lovforslag i høring om implementering af en helt ny lov for erhvervsdrivende fonde.

Lovforslaget indeholder endvidere nogle ændringer til årsregnskabsloven, der stiller yderligere krav til regnskabsaflæggelsen for erhvervsdrivende fonde.

 

"Det er positivt, at vi nu får en moderniseret lov for erhvervsdrivende fonde, der bliver opdateret til tidens krav og som i muligt omfang tilpasses de krav, som gælder under selskabsloven, der med succes blev opdateret tilbage i 2009.

 

Det er dog uheldigt, at udkastet udsendes med en forholdsvis kort høringsfrist til den 21. august 2013 set i forhold til, at Danmark er ferieramt i størstedelen af høringsperioden. Der er trods tale om en ganske omfattende lov, der dækker fonde, der ejer nogle af de største danske virksomheder. Vi opfordrer derfor alle danske erhvervsdrivende fonde til at vurdere og kommentere på høringsudkastet, såfremt de ønsker indflydelse på lovens udformning," siger partner i KPMG, Jørgen Blom.

 

Baggrunden for forslaget om en ny lov for erhvervsdrivende fonde

 

Høringsudkastet er udarbejdet i forlængelse af Erhvervsfondsudvalgets rapport af 18. december 2012 om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde og sammenfattende har lovforslaget særligt fokus på følgende områder:

 

  • En modernisering af lovgrundlaget for erhvervsdrivende fonde på linje med den gældende selskabslov
  • Større åbenhed om fondens aktiviteter og uddelinger
  • Øget krav til ledelsen af fondene samt anbefalinger for god fondsledelse
  • Øget krav til oplysning om vederlag i årsregnskabet
  • Øget krav til revisors rolle og flere redskaber med henblik på styrket fondstilsyn.

 

Læs mere om høringsudkastet her, hvor der også findes links til hele høringsudkastet m.v.

 

Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget i starten af oktober 2013 og indeholder p.t. ikke et specifik tidspunkt for lovens ikrafttræden.

 

Forventede ændringerne til årsregnskabsloven

 

Lovforslaget tilføjer uanset regnskabsklasse krav om oplysning om ledelsesvederlag i en erhvervsdrivende fond samt krav om oplysninger om transaktioner mellem fonden og nærtstående parter.

 

Lovforslaget tilføjer endvidere krav til ledelsesberetningen om større åbenhed om fondes uddelinger og uddelingspolitik samt krav om, at bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond skal forholde sig til anbefalingerne for god fondsledelse i årsrapporten eller på fondens hjemmeside.

 

"Erhvervsdrivende fonde påtager sig et stort samfundsmæssigt ansvar og engagement dels gennem ejerskab af en række af de største virksomheder i Danmark dels i form af løbende uddelinger til en række samfundsnyttige opgaver, herunder til forskning, kulturelle formål m.v. Det er derfor væsentligt, at erhvervsdrivende fonde får en lovregulering, som er nutidig og som samtidig stiller krav om åbenhed og gennemsigtighed. Loven indeholder mange positive elementer i forhold til at skabe større indsigt i erhvervsdrivende fondes aktiviteter og uddelinger", siger Jørgen Blom. 

 

 

 
Feature image

Jørgen Blom
Statsautoriseret revisor
Telefon: 73 23 32 05
joergenblom@kpmg.dk

 

 

Søren Kok Olsen
Statsautoriseret revisor
Telefon +45 73 23 38 69
skolsen@kpmg.dk

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG