Danmark

Oplysninger

 • Ydelse: Audit
 • Type: Nyhedsbrev, Nye love og regler
 • Dato: 29-10-2013

Seneste nyt om ikrafttræden af konsekvenserne fra ændringerne til selskabsloven 

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at hovedparten af de vedtagne ændringer til selskabsloven (revisionen af selskabsloven), som blev vedtaget af Folketinget den 16. maj 2013, vil træde i kraft den 1. januar 2014.

De væsentligste ændringer til selskabsloven, der træder i kraft 1. januar 2014, er:

 

 • Indførelse af en ny selskabsform "Iværksætterselskaber" eller IVS
 • Minimumskapitalkravet for anpartsselskaber nedsættes fra 80 tkr. til 50 tkr. 
 • Reglerne om kapitaltab tilpasses, så bundgrænsen på 62.500 kr. ophæves. Fremover gælder kapitaltabsreglerne ved tab af halvdelen af selskabskapitalen
 • Mulighed for grænseoverskridende flytning af hjemsted for kapitalselskaber
 • Krav om indføring af kapitalandele i nummerfølge i ejerbogen udgår
 • Præciseringer til selskabsloven


Herudover træder de ændringer af årsregnskabsloven, der relaterer sig til indførelsen af iværksætterselskaber, i kraft 1. januar 2014. Det drejer sig bl.a. om kravet om opsparing af overskud på reserve for iværksætterselskaber.


Ændringerne af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder træder ligeledes i kraft 1. januar 2014, hvilket betyder, at det ikke vil være muligt at stifte nye SMBA'er (selskaber med begrænset ansvar) fra og med 1. januar 2014.


Erhvervsstyrelsen er i gang med at udarbejde en vejledning om iværksætterselskaber, som forventes at ligge klar på styrelsens hjemmeside i anden halvdel af november 2013.


De væsentlige ændringer, der endnu ikke sættes i kraft, er:

 

 • Mulighed for at foretage delvis indbetaling af overkurs i anpartsselskaber og konsekvensændringen i årsregnskabsloven
 • Lempelse fra kravet om udarbejdelse af åbningsbalance eller overtagelsesbalance ved apportindskud og udlodning af bestemmende kapitalandele
 • Apportindskud af bestemmende kapitalandele ved stiftelse kan fremover alene omfatte andele i kapitalselskaber og ikke ejerandele i selskaber med begrænset ansvar
 • Forkortelse af perioden for opfordring til minoritetskapitalejere til indløsning af kapitalandele fra 4 uger + 3 måneder til 4 uger i alt
 • Frist for anmeldelse af fordringer i forbindelse med fusion og spaltning bliver kortere, så kreditorer kan anmelde deres fordringer senest 4 uger efter offentliggørelse
 • Mulighed for andelshaverne i et andelsselskab at fravælge omdannelsesplan


Begrundelsen for at ovenstående ændringer ikke sættes i kraft pr. 1. januar 2014 er, at Erhvervsstyrelsen er i gang med at udvikle det it-system, som skal håndtere ændringerne. Det er derfor nødvendigt at sætte loven i kraft trinvist.
 

 

Kontakt os

Kontakt os

Jørgen Blom

Statsaut. revisor

Telefon 73 23 32 05

joergenblom@kpmg.dk

 

 

 

Henrik Kany

Director, Head of Legal Services

Telefon 73 23 33 10

hkany@kpmg.dk

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG