Danmark

Oplysninger

  • Type: Nyheder og artikler, Nye love og regler
  • Dato: 08-10-2012

Nye toner i hedge accounting 

IASB udsendte i september 2012 et opdateret udkast (et såkaldt review draft) til nye regler for regnskabsmæssig sikring under IFRS 9. De nye regler skal fra 2015 erstatte de gældende regler i IAS 39.

IASB indfører med udkastet en mere principbaseret tilgang for at bringe regnskabsmæssig sikring tættere på virksomhedens risikostyring. Udkastet åbner mulighed for at anvende regnskabsmæssig sikring i forbindelse med en række sikringsstrategier såsom:

 

  • sikring af en andel af ikke-finansielle transaktioner, såsom råvarerisikoen ved køb af aktiver til brug i produktionen
  • sikring af dynamiske nettopositioner i fremmed valutaer
  • sikring af renterisiko og valutarisiko på virksomhedens låneportefølje som to særskilte sikringsforhold.


Herudover har IASB søgt at reducere volatiliteten fra sikringsinstrumenter i resultatopgørelsen, så regnskabet viser effekten af virksomhedens økonomiske risikostyring.


Det nye udkast forventes vedtaget som endelig standard i slutningen af 2012 eller primo 2013. Det forventes, at de nye bestemmelser vil træde i kraft for regnskabsår begyndende den 1. januar 2015 eller senere. Førtidsimplementering bliver muligt, men betinger, at IFRS 9 som en helhed førtidsimplementeres, og at EU har godkendt IFRS 9.


Du kan læse mere om de nye sikringsregler i KPMG's publikation "New on the Horizon: Hedge Accounting". Ønsker du at vide mere om indvirkningen af de kommende bestemmelser på din virksomhed, så kontakt Hans Peter Lindegård Buhrkal.

 

Kontakt os

Kontakt os

Hans Peter Lindegård Buhrkal

Statsaut. revisor

Telefon 73 23 39 21

hpbuhrkal@kpmg.dk

 

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG