Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Advisory, IT Advisory
  • Type: Nyheder og artikler
  • Dato: 25-07-2013

Projekter i krise 

Projekter i krise

I større projekter opleves mange barrierer og problemstillinger. I nogle situationer når de uoverstigelige højder for deltagerne i projektet, og det medfører risiko for, at budgettet overskrides massivt, deadlines ikke overholdes, eller kvaliteten af projektets resultater reduceres markant. I nogle tilfælde standses projektet. I sådanne situationer taler vi om, at projektet er i krise. På baggrund af en undersøgelse har vi udledt nogle årsager til, at projekter kommer i krise.

Der er grundlæggende årsager til kriser

 

Ifølge KPMG's undersøgelse 'Project & Programme Management and Enterprise Architecture in Belgium' fra 2012 er det et vidtstrakt problem, at projekter oplever kriser. Undersøgelsen fandt, at kun 9 % af de adspurgte oplevede, at 75-100 % af deres projekter blev leveret til tiden, og 18 % at levere 75-100 % af deres projekter inden for budgettet.

 

 

I en undersøgelse lavet af Stefan Thomsen, Manager hos KPMG Management Consulting, blev der identificeret en række årsager til, at kriser i projekter udvikler sig. De grundlæggende årsager i undersøgelsen viste, at det var interne faktorer, som var årsag til kriserne hos de undersøgte projektledere. Mange af disse årsager indtraf ofte i starten af projektet og kunne inddeles i følgende fire kategorier:

  • Uklare mål
  • Inkompetence
  • Manglende lederskab 
  • Eksterne påvirkninger

 

Vi vurderer, at op mod 80 % af de undersøgte kriser var skabt af deltagerne i eller omkring projektet. Det er altså ofte inden for projektets rækkevidde at forhindre, at en krise udvikler sig.

 

Kriser kan forebygges

 

Stefan Thomsens undersøgelse viste, at mange af årsagerne kan iagttages i begyndelsen af projektet, og det er derfor vigtigt at få adresseret dem straks ved projektstart.

Kriserne kan deles op i 1) projektleverancen og 2) adfærd og attitude. Den første type kan vi ofte håndtere på en formaliseret måde ved at ændre vores projektgrundlag eller indføre formel projektmetode eller projektkontor. Den anden type lader sig ikke sætte op i en matematisk formel. Her handler det om, at mennesker og projektlederen ofte selv er en del af problemet.

Når vi arbejder med adfærd og attitude, skal der arbejdes med emner som holdninger, åbenhed, at høre modpartens synspunkter etc. Ud over at anvende projektmetoder og værktøjer i hele projektforløbet er løsningen også at støtte projektet gennem anvendelsen af en coach/proceskonsulent. Rigtigt anvendt vil en coach/proceskonsulent være en væsentlig faktor i reduktion af risici i projektet.

 

Kontakt os

Stefan Thomsen

Manager

Telefon +45 25 29 66 96

sthomsen@kpmg.dk