Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Advisory, People Services, Ansættelses- og arbejdsret
  • Type: Nye love og regler
  • Dato: 20-12-2012

Fyret for at nægte at arbejde på fuld tid 

Højesteret har tilkendt en klinikassistent stor erstatning efter hun blev fyret. Klinikassistenten nægtede at gå fra deltid til fuldtid, hvilket hendes arbejdsgiver havde bedt hende om. Kort efter blev hun opsagt. Højesteret slog fast at det var ulovligt.

Man kan ikke tvinge sine medarbejdere til at gå fra deltid til fuldtid. Og det kan være ulovligt at fyre dem, hvis de nægter. Det slår Højesteret fast i en dom, hvor en klinikassistent på en tandlægeklinik er blevet tilkendt en erstatning på tre måneders løn, efter hun blev opsagt kort efter, hun havde nægtet at gå fra at arbejde 24 timer om ugen til 37 timer. Hun afviste dette med henvisningen til, at hun tidligere havde været alvorligt syg, og derfor ikke kunne overkomme mere end de 24 timer ugentligt.


Tandlægerne begrundede det øgede timeantal med, at der ville være mere at lave, og at det derfor var nødvendigt, at klinikassistenten arbejdede flere timer fremover.


Tandlægerne ‎mente, at det var sagligt begrundet i hensynet til klinikkens drift at opsige ‎klinikassistenten og ansætte en anden på fuld tid.


Sagen kørte igennem tre domstolsinstanser ‎og fik sin afslutning i Højesteret.


Højesteret fastslog, at medarbejdere på deltid er beskyttet mod forskelsbehandling efter deltidsloven. Højesteret fastslog herefter, at hvis klinikken havde behov for flere klinikassistenttimer på grund af forøget arbejdsmængde, så skulle arbejdsgiveren have undersøgt alternativerne for at dække behovet for de flere timer ved ansættelse af en yderligere ‎klinikassistent på deltid. Et andet alternativ var også at undersøge de øvrige medarbejderes muligheder for at gå op eller ned i tid.


Da klinikken ikke kunne løfte bevisbyrden for, at man havde undersøgt disse alternativer før fyringen af klinikassistenten, blev virksomheden dømt.


Afgørelsen viser, at en arbejdsgiver har pligt til at undersøge, hvorvidt der kan findes andre alternativer end at afskedige den deltidsansatte, hvis denne ikke vil gå op i tid. Alternativerne skal dog ikke være forbundet med så stor ulempe og omkostninger for arbejdsgiveren, at det begrænser virksomhedens drift. Arbejdsgiverne skal således være opmærksomme på, at deltidsansatte har krav på samme behandling som fuldtidsansatte.


En opsigelse af en deltidsansat skal således være sagligt begrundet i virksomhedens driftsmæssige forhold. Derfor kan det koste virksomheden dyrt, hvis ikke arbejdsgiveren kan bevise, at det forholder sig sådan.

 

Kontakt os

Kontakt os

Julie Gerdes

Leder af Ansættelses- og arbejdsret

Telefon 73 23 34 03

juliegerdes@kpmg.dk