Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Advisory, Net Source
  • Type: Nyheder og artikler
  • Dato: 05-12-2011

Det rette beslutningsgrundlag - Business Intelligence 

I løbet af en almindelig hverdag foretager vi mange beslutninger. Det være sig lette som "Skal jeg vælge kaffe eller te?" til de mere svære som "Skal jeg konvertere mit realkreditlån?". Hver gang vi foretager en beslutning, gør vi det på baggrund af et beslutningsgrundlag. For at nå frem til dette indsamler vi derfor den nødvendige information, der kan bestå af ens egen tidligere erfaring parret med indhentet information.

Også i vores arbejdsdag bliver vi konstant tvunget til at foretage beslutninger, der alle kan have større eller mindre betydning for virksomhedens fremadrettede drift - igen på baggrund af erfaring parret med den nødvendige, indhentede information.


Mange beslutningstagere mener, at de selv har det nødvendige overblik over virksomhedens aktiviteter, således at de har den rette viden, inden en beslutning tages. Spørgsmålet er blot, om de rent faktisk har den rette viden eller om der kan være områder i virksomhedens aktiviteter, de har overset. Man har en tendens til at trække på data fra samme kilder, men glemmer måske at inkludere nye områder.


Individuelt beslutningsgrundlag

I virksomheder med flere beslutningstagere ses det ofte, at beslutningsgrundlaget er individuelt og uensartet. Til møder stiller de enkelte beslutningstagere således op med information, der er individuelt udtrukket og ofte uensartet. Der kan derfor opstå en situation, hvor diskussionen handler mere om, hvilken information der er den korrekte frem for at fokus ligger på den beslutning, der rent faktisk skal træffes. Specielt i en tid, hvor omfanget af information på det nærmeste eksploderer, kan det være svært at finde ud af, hvilken information man har behov for at inkludere.


Det er nødvendigt at sikre, at beslutninger træffes ud fra et beslutningsgrundlag, der er ensartet, omfattende, forståeligt og troværdigt for alle de involverede beslutningstagere. Det er nu, vi kan tale om nødvendigheden af en Business Intelligence-løsning (BI).


En BI-løsning er et begreb, der omfatter en del emner. Mange har hørt om Dashboards, Cockpit-views og meget andet, men grundlæggende handler BI om at fremskaffe den nødvendige information til den rette bruger på det rette tidspunkt og på den rette platform. Information kan komme fra økonomi-, produktions- og HR-systemer samt andre systemer - interne som eksterne.


Hvorfor bruger alle virksomheder ikke en BI-løsning?

En del har indset dette og har derfor investeret i udvikling af BI-løsninger inden for enkelte områder. Andre har investeret i licenser til diverse BI-applikationer, men er aldrig kommet i gang med at udnytte disse. Undersøgelser viser faktisk, at omkring 1/3 af alle BI-løsninger ikke er tilfredsstillende for slutbrugerne (BI Survey 9, BARC).


Dette kan skyldes, at alt for få virksomheder er startet med at udarbejde en reel BI-strategi, der kan sikre, at virksomheden får det reelle udbytte af den investering, der foretages i en BI-løsning. BI-strategien skal sikre, at den følger og supporterer virksomhedens egen strategi, at der er udarbejdet procedurer og processer for kildedata og ikke mindst, at nødvendig information præsenteres korrekt for slutbrugeren. Ved at udarbejde en BI-strategi kan virksomheden således sikre, at der er en plan for, hvordan BI kan benyttes i virksomhedens dagligdag.


KPMG kan tilbyde rådgivning omkring alle aspekter af et BI-projekt. Fra opbygning af en BI-strategi, over dataanalyse til endelig udvikling og implementering af en stabil og troværdig BI-løsning. Derudover kan KPMG bistå ved at tage temperaturen på jeres eventuelt allerede eksisterende BI-løsning og udarbejde en handlingsplan for, hvordan BI bedre kan udnyttes fremadrettet.

 

Kontakt

Kontakt

Omar Diemer

Director

Mobil +45 25 29 65 24

odiemer@kpmg.dk