Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Advisory
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 01-12-2011

Få del i Forebyggelsesfondens midler 

Det kan betale sig at holde øje med Forebyggelsesfonden. Fonden deler hvert år ca. 320 mio. kr. ud til virksomheder til projekter vedrørende forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning, sundhedsfremme og rehabilitering.

Det formodes, at der kommer til at være en ansøgningsrunde i 2012, men på grund af at finansloven for 2012 endnu ikke er fastlagt, er det endnu uvist, hvornår ansøgningsrunden kommer til at ligge.


Runden omfatter følgende hovedformål, som kan have relevans for private virksomheder:

 

Hovedformål 1

At forebygge fysisk og psykisk nedslidende rutiner og arbejdsgange. Denne pulje er forbeholdt særligt nedslidningstruede brancher, herunder opførelse og nedrivning af byggeri samt færdiggørelse af byggeri, tekstil og papir, transportmidler, træ og møbel, slagteri, nærings- og nydelsesmidler, rengøring, restauranter og barer, transport af passagerer og transport af gods.

 

Hovedformål 3
At øge bevidstheden om risikoen ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet. Alle virksomheder i alle brancher kan søge.

 

Hovedformål 4
At forebygge stress og psykisk nedslidning. Dette hovedformål er forbeholdt særligt nedslidningstruede jobgrupper. Disse er endnu ikke fastsat for 2012, men vil blive offentliggjort inden udløbet af 2011.

 

Anøgningsproces

 

Forebyggelsesfonden har endnu ikke meldt ud, hvordan pengene for 2012 vil blive fordelt mellem puljerne. Det vil blive offentliggjort inden udløbet af 2011.

 

KPMG har hjulpet flere kunder med at søge om midler fra Forebyggelsesfonden, og fonden tildelte sidste år mere end 3 mio. kr. på baggrund af ansøgninger udarbejdet af KPMG.

 

En væsentlig del af processen består i afdækning af virksomhedens behov og tilrettelæggelse af projektdesign. KPMG sikrer, at projektet er sat sammen på en måde, så chancerne for at få støtte optimeres samtidig med, at virksomhedens behov tilgodeses.

 

KPMG tilbyder assistance til projektdesign og udarbejdelse af projektansøgning, herunder projektbeskrivelse og projektbudget. Efter projektets igangsættelse kan vi desuden bistå med evaluering af projektet og revision af projektbudgettet.

 

Kontakt

Kira Brøndholt Johnson

Telefon 7323 3068

kbjohnson@kpmg.dk